Seven Card Stud

Seven Card Stud jest najpopularniejszą odmianą dobieranego pokera. Naraz grać w nią może od dwóch do ośmiu graczy. Każdy z nich otrzymuje siedem kart. Trzy z nich może oglądać tylko on, natomiast pozostałe cztery widzą wszyscy gracze.

Cel gry

Stworzenie jak najlepszego pięciokartowego układu spośród dostępnych siedmiu kart.

Przymusowe stawki

Ante

Seven Card Stud jest standardowo rozgrywany z ante w wysokości 1/5 rozmiaru low limit bet. Każdy gracz musi włożyć ante do puli zanim rozpocznie się każde rozdanie. Ante nie liczy się w żaden sposób przy kolejnych podbiciach stawki.

Stawka wejściowa

Po pierwszym rozdaniu kart, gdy każdy z graczy ma jedną kartę odkrytą, osoba z najniższą kartą umieszcza w puli stawkę wejściową, czyli połowę wysokości low limit bet. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma taką samą najniższą kartę, wówczas stawkę wejściową umieszcza ten, który znajduje się najbliżej rozdającego (po lewej jego stronie). Ruch ten wliczany jest do pierwszej rundy licytacji, więc jeśli nikt nie podbije stawki, nie będziesz musiał dorzucać nic do puli, by zobaczyć następne karty.

Rundy licytacji

Jest pięć rund licytacji. W fixed limit seven card stud wszystko podbicia muszą być równe wysokości low limit bądź high limi bet (w zależności od rundy licytacji). W pierwszych dwóch rundach wszystkie podbicia muszą wynosić tyle, ile wartość low limit bet. W trzeciej, czwartej i piątej rundzie muszą być równe high limit bet. Np. gdy grasz 3-6 seven card stud wszystkie podbicia w dwóch pierwszych rundach będą musiały wynosić 3$, natomiast w dalszych rundach 6$. Podczas jednej rundy licytacji dozwolone są maksymalnie trzy podbicia.

1. 3rd street - Gracz otrzymuje 2 karty, które widoczne są tylko dla niego oraz jedną kartę, którą widzą wszyscy gracze. Gracz z najniższą odkrytą kartą musi włożyć do puli stawkę wejściową, czyli ? low limit bet. Może także zdecydować się na podbicie stawki, wkładając do puli tyle, ile wynosi pełen low limit bet. Po tym kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, swoje ruchy wykonują pozostali gracze. Każdy z nich może spasować, sprawdzić lub podbić stawkę. Wszystkie podbicia muszą wynosić tyle ile wartość low limit bet.

2. 4th street - Każdy z graczy, którzy w pierwszej rundzie licytacji nie spasowali, otrzymuje czwartą kartę, która widoczna jest dla wszystkich. Wówczas osoba z najwyższym widocznym dla wszystkich układem (w tym momencie najwyższym możliwym układem byłaby para asów) wykonuje ruch jako pierwsza. Może spasować, czekać lub podbić stawkę. Jeśli dwóch graczy posiada taki sam najwyższy układ, wówczas jako pierwszy swój ruch wykonuje ten, który znajduje się najbliżej rozdającego (na lewo od niego). Gra toczy się podobnie jak w poprzedniej rundzie, a gracze wykonują swoje ruchy kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli na tym etapie któryś z graczy ma już parę wśród odkrytych kart, wówczas zarówno on jak i pozostali gracze mogą zdecydować się na podbicie równe low limit bet lub high limit bet. W przeciwnym wypadku wszystkie podbicia musza wynosić tyle, ile low limit bet.

3. 5th street - Gracze, które w poprzednich rundach licytacji nie spasowali otrzymują piątą kartę, która również jest odkryta. Gra toczy się tak jak w poprzednich rundach. Jako pierwszy swój ruch wykonuje gracz z najlepszym widocznym układem. Wyjątkiem jest jedynie to, że od tej rundy każde podbicie musi wynosić tyle, ile high limit bet.

4. 6th street - Wszyscy, którzy pozostali w grze otrzymują szóstą kartę, która również jest odkryta. Gracze postępują tak jak w poprzedniej rundzie, a wysokość każdego podbicia musi wynosić tyle ile high limit bet.

5. 7th street - Każdy z graczy otrzymuje ostatnią, siódmą kartę, która nie jest odkryta. Gra toczy się tak jak w poprzedniej rundzie. Wszystkie podbicia muszą wynosić tyle, ile high limit bet. W rzadkich przypadkach, gdy w tym momencie w grze pozostanie ośmiu graczy, nie wystarczy siódmej karty dla każdego z nich. Zamiast tego kładzie się wtedy na stole jedną kartę, która jest wspólna dla wszystkich graczy.

Odkrycie kart - Każdy, kto nie spasował w poprzednich rundach licytacji będzie mógł teraz pokazać swój układ. Osoba, która wykonywała ruch jako ostatnia pokazuje swój jako pierwsza, a następnie to samo robią kolejni gracze (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Każdy z graczy może pokazać swój układ lub go ukryć. Często zdarza się, że gracz nie chce pokazywać swojego układu, gdy wie już, że nie wygra puli, ponieważ nie chce, by przeciwnik wiedział, jakie karty rozgrywał.

Wskazówka: Większość poker roomów oferuje możliwość automatycznego ukrywania przegrywających układów, dzięki czemu pozostali gracze nie zobaczą jakie układy rozgrywałeś. Generalnie wybór tej opcji jest dobrym pomysłem.