Five Card Stud

Five Card Stud rozgrywany jest bardzo podobnie do Seven Card Stud. Różnica jest oczywista – każdy z graczy zamiast siedmiu otrzymuje pięć kart. Pierwszą widzi tylko gracz, który ją otrzymał, pozostałe natomiast są odkryte. Ante Każdy z...

Five Card Stud rozgrywany jest bardzo podobnie do Seven Card Stud. Różnica jest oczywista - każdy z graczy zamiast siedmiu otrzymuje pięć kart. Pierwszą widzi tylko gracz, który ją otrzymał, pozostałe natomiast są odkryte.

Ante

Każdy z graczy przed rozpoczęciem rozdania musi włożyć do puli "ante". Jej wysokość zależy od stawek na danym stole. Im mniejsze stawki, tym mniejsze ante. Stoły $0.50/$1.00 nie mają ante. Natomiast na stołach $10.00/$20.00 ante wynosi $1.00.

Licytacja

Otrzymujesz jedna kartę widoczną tylko dla ciebie i jedną kartę odkrytą. Gracz z najniższą kartą w zależności od koloru (najwyższy – pik, serce, karo, trefl - najniższy) musi postawić stawkę wejściową, której wysokość wynosi połowę low limit bet. Nie przejmuj się tym, kto wykonuje swój ruch jako pierwszy itd., ponieważ o to zadba oprogramowanie. Następny gracz, na lewo od rozpoczynającego licytacje, może podbić do pełnego low limit bet, sprawdzić lub spasować. Po pierwszej rundzie licytacji każdy z graczy otrzymuje kolejne trzy karty, które również są odkryte. Po wyłożeniu każdej karty następuje runda licytacji. Podczas jednej rundy licytacji w Five Card Stud dozwolony jest jeden bet i trzy podbicia stawki. Po trzecim podbiciu kolejny gracz nie może już przebić stawki. Może jedynie sprawdzić lub spasować.

Betting Structure. Stawki oferowane na danym stole określają limit lub maksymalne podbicie przy ruchu danego gracza. Na przykład, na stole $1-$2, w czasie dwóch pierwszych rund licytacji gracz może podbić stawkę o $1, natomiast podczas dwóch ostatnich run licytacji wysokość podbicia musi wynosić 2$.

Ważne:

Podbicia podczas dwóch pierwszych rund licytacji muszą wynosić tyle ile niższy limit na danym stole. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podczas drugiej rundy licytacji, któryś z graczy posiada parę wśród odkrytych kart. Wtedy każdy z graczy ma możliwość podbicia o tyle, ile wynosi high limit bet. Jeśli jeden z graczy zdecyduje się na to, następne przebicia w tej rundzie będą musiały mieć taką samą wartość. Dwie ostatnie rundy licytacji rozgrywane są na wyższym limicie.

Odkrycie kart: Jako pierwsza karty odkrywa osoba, która jako ostatnia podbijała stawkę. Przy odkrywaniu kart pokazuje się wszystkie pięć kart. Osoba, która będzie miała najlepszy układ wygrywa pulę. Jeśli dwóch graczy będzie miało taki sam układ, wówczas pula jest rozdzielana pomiędzy nich.