Ace to 5 Triple Draw

W Ace to 5 Triple Draw gra się tak samo jak w deuce to seven triple draw, z tą różnicą, że układy liczone są inaczej. Tak samo jak w Deuce to Seven musisz ułożyć jak najniższy układ, z tą różnicą, że kolory i strity nie grają przeciwko tobie, a...

W Ace to 5 Triple Draw gra się tak samo jak w deuce to seven triple draw, z tą różnicą, że układy liczone są inaczej. Tak samo jak w Deuce to Seven musisz ułożyć jak najniższy układ, z tą różnicą, że kolory i strity nie grają przeciwko tobie, a Asy liczone są jako niska karta. Oznacza to, że najlepszym możliwym układem jest A2345, a kolor nie ma tu żadnego wpływu na jego jakość. Taki układ w Ace to Five nazywany jest "wheel". Drugim co do najlepszych układów jest A2346 i nazywany jest "Numerem 2"; lub "6-4". Trzecim w kolejności układem jest A2356 itd. Najgorszym możliwym układem jest 23456 i nie ma tu znaczenia to, że jest to strit.

Poza rankingiem układów przebieg gry jest taki sam jak w deuce to seven, więc by zrozumieć przebieg licytacji i dobierania kolejnych kart prosimy odwołać się do zasad deuce to seven.