The 2012 PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final

Main Event
Dni:

Good Game, Gaelle

[user144745]

Gaelle Bauman miała bardzo mało żetonów, ale przetrwała all-ina. Miała jednak sporo roboty i potrzebowała drugiego podwojenia. Tym raze była jednak zdominowana i odpadła.

Zagrała 3-beta all-ina z małej ciemnej mając {A-Clubs}{J-Hearts}, po tym jak Vasili Firsu otworzył z hijacka. Firsa sprawdził z {A-Spades}{K-Diamonds}. Stół był dla niego bezpieczny: {5-Spades}{2-Hearts}{2-Diamonds}{7-Spades}{9-Clubs}.

Ilość żetonów
Gaelle Baumann fr Odpadł

Tagi: Gaelle Baumann