The 2012 PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final

Main Event
Dni:
1a1b2345

MacPhee Double Up; Del Curto odpada

[user144745]

Złapaliśmy akcję na flopie, kiedy na środku stołu leżały {A-Hearts}{Q-Hearts}{3-Spades} i Arno De Curto wykonał bet za 4,000. Kolejny w akcji Kevin MacPhee podbił do 8,000, a Del Curto oznajmił all-ina i MacPhee sprawdził. MacPhee trzymał {3-Hearts}{3-Spades}, a Del Curto {A-Clubs}{8-Clubs}.

Turn to {J-Clubs}, który pomógł nieco Del Curto dając mu drawa do koloru, ale river to {10-Hearts} i MacPhee wygrał rozdanie.

Stacki były bardzo podobne, bowiem Del Curto zagrał za 19,450, a MacPhee za 18,650. To oznaczało, że MacPhee zaliczył double up, a Del Curto miał tylko 750 w żetonach.

W kolejnym rozdaniu, Del Curto zagrał all-in za ostatnie 750 żetonów z {A-Hearts}{Q-Diamonds}, a Mats Gavatin sprawdził z {Q-Hearts}{8-Clubs}. Na stole spadły {Q-Spades}{8-Clubs}{2-Diamonds}{5-Clubs}{K-Spades} i Del Curto został wyeliminowany.

Ilość żetonów
Kevin MacPhee us 40,000 1,000
Arno Del Curto Odpadł

Tagi: Arno Del CurtoKevin MacPheeMats Gavatin