2012 PokerStars.net APPT Cebu

Main Event
Dni:

Czas rozpocząć

[user144745] • Poziom 14: 1,500-3,000, 500 ante

Pierwsze karty zostały rozdane! Do rozegrania pozostało nam ostatnie 15 minut, 14 poziomu, po czym przejdziemy do rozgrywania kolejnych 60-minutowych leveli. Planem na dzisiaj jest wyłonienie stołu finałowego, a więc trudno powiedzieć ile czasu dokładnie to zajmie, ale prawdopodobnie będzie to około 6-7 poziomów.