2012 PokerStars.net APPT Cebu

Main Event
Dni:

Ready, Set, Go, Go, Go

[user144745] • Poziom 1: 50-100, 0 ante

Gracze już weszli, a prezydent APPT Danny McDonaugh powiedział "shuffle up and deal". Z jego słów wynika, że możemy się dzisiaj spodziewać ponad 90 graczy.