2012 PokerStars.net APPT Cebu

Main Event
Dni:

Wong Double up

[user144745] • Poziom 5: 200-400, 50 ante

"Zawsze cię podwajam" powiedział Kenneth Wong, po tym jak wzmocnił stack shorta. W owym rozdaniu, Wong sprawdził all-ina od jednego z oponentów, kiedy na flopie leżały {10-Diamonds}{10-Clubs}{2-Clubs}.

Oponent Wonga miał {Q-Clubs}{J-Clubs}, sam Wong {A-Spades}{K-Spades}. Na turnie spadła {4-Clubs} i oponent zgarnął pota