2012 PokerStars.net APPT Cebu

Main Event
Dni:

Podział

[user144745] • Poziom 6: 300-600, 75 ante

Daniel Laidlaw potrzebował dużo szczęscia, kiedy zdecydował się na zagranie all-in preflop, trzymając w ręce {K-Diamonds}{9-Hearts} i został sprawdzony przez Jacky'ego Wanga z {A-Clubs}{J-Hearts}. Daniel zagrał all-in z małej ciemnej, a Wang sprawdził.

Na flopie spadły {8-Hearts}{7-Hearts}{J-Diamonds}, które dały Danielowi dodatkowe out. Na turnie spadła {10-Spades} i teraz Laidlaw miał szansę na strita. Jako ostatnia na stół spadła {9-Hearts} i nastąpił podział.

Tagi: Daniel LaidlawJacky Wang