2012 PokerStars.net APPT Cebu

Main Event
Dni:

Hong traci

[user144745]

Poprzez cały dzień zauważyliśmy i pisaliśmy jak agresywnie gra Ryan Hong. Niestety teraz stracił on większą część stacka i ma tylko połowę startowego.

Był all-in preflop z {q-Diamonds}{q-Hearts}. Jego rywal miał {a-Hearts}{k-Diamonds}, a na stół spadły {10-Hearts}{8-Clubs}{5-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}. Żetony Honga powędrowały nie w tym kierunku, w któym by chciał.

Ilość żetonów
Ryan Hong au 9,250 -25,750

Tagi: Ryan Hong