2012 PokerStars.net APPT Cebu

Main Event
Dni:

Ewing traci

[user144745]

Dave Ewing zaliczył właśnie spory cios w swojego stacka. Gdy podeszliśmy do stołu, Ewing był w rozdaniu z jednym rywalem, a na flopie leżały {7-Hearts}{4-Spades}{5-Spades} no i wtedy rozpoczęły się fajerwerki.

Nie wiemy dokładnie jak to wyglądało, ale już po chwili Ewing sprawdzał all-ina rywala.

Ewing: {10-Hearts}{10-Clubs}
Rywal: {9-Spades}{6-Spades}

Ewing miał overparę, ale rywal aż dwa drawy, do strita i koloru. Turn to {8-Clubs} i nie była to dobra karta dla Ewinga, river {q-Diamonds} i Dave Ewing stracił dużo żetonów.

Ilość żetonów
Dave Ewing 6,000

Tagi: Dave Ewing