Big Blind

Określona suma, uiszczana przez gracza siedzącego na drugim miejscu poruszając się wbrew wskazówkom zegara od rozdającego, zanim jakiekolwiek karty zostaną rozdane. (Gracze dołączający się do gry podczas jej trwania muszą zapłacić big blind). Podczas Word Poker Tour suma ta rośnie wraz z każd

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVW