Nota prawna

PokerNews.com jest stroną, która zapewnia materiały mające związek z pokerem na potrzeby informacyjne. Informacje znajdujące się na PokerNews.com powinny być użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

PokerNews jest portalem z siedzibą zarejestrowaną na Litwie oraz serwerami znajdującym się poza Polską. Z uwagi na powyższe, wszelkie sytuacje sporne będą rozpatrywane na podstawie litewskiego ustawodawstwa.

PokerNews nie jest serwisem o tematyce hazardowej ani organizatorem gier. Nie reklamuje, nie ukazuje dobrych stron, oraz nie nakłania, w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do gier w karty, oraz pozostałych zabaw uwzględnionych w Art.8 punktu 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.

Osoby przedstawiające treści na stronie PokerNews.com, pomimo dokładania wszelkich starań, aby zapewnić kompletność, aktualność i zgodność ze stanem faktycznym prezentowanych na stronach serwisu internetowego danych, nie gwarantują ich poprawności, w związku z czym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania i powstałe z tego powodu skutki.

Prezentowane na stronach serwisu internetowego treści, opinie, analizy, komentarze oraz wypowiedzi na forum mogą być interpretowane wyłącznie jako wyraz poglądów niemających praktycznego zastosowania w realnym świecie. W szczególności nie mogą być traktowane jako rekomendacje, nakłanianie czy agitacje. Serwis internetowy PokerNews.com nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na ich podstawie decyzje i ich skutki.

Osoba korzystająca z serwisu internetowego PokerNews.pl korzysta z dostępnych usług, prezentowanych treści oraz danych wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych osób przebywających na terenie państwa:

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku „o grach hazardowych” (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami). Akt ten określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.

Z uwagi na ogólną niejasność przepisów powyższej ustawy oraz pełnioną w nich funkcję portali o tematyce pokerowej, PokerNews ostrzega wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałe osoby, przebywające na terenie państwa, o możliwości złamania polskiego prawa, w wyniku przeglądania treści serwisu PokerNews, który fizycznie znajduje się poza terytorium Polski, a formalnie zarejestrowany jest na Litwie.

Z tego względu PokerNews zaleca wyszczególnionym w treści obywatelom, o bezwzględne niekorzystanie z serwisu. Chyba że Ustawodawca lub Sąd właściwej instancji na terenie RP postanowi inaczej, wydając stosowne orzeczenie, bądź dokona interpretacji zapisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (z późniejszymi zmianami). PokerNews nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie dostosują się do powyższych zaleceń. Do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej na terenie RP, PokerNews jeszcze raz ostrzega, o zakazie przeglądania treści serwisu, pod groźbą konsekwencji prawnych, wyciąganych przez stosowne organy Rzeczpospolitej Polskiej.

Polskojęzyczna wersja PokerNews przeznaczona jest dla pełnoletnich mieszkańców państw, których sytuacja prawna pokera jest w pełni uregulowana.

Cała zawartość strony jest chroniona prawami autorskimi i nie może być przetwarzana bez wyraźnej zgody PokerNews.com. Jeżeli dojdzie do przypadku, że materiał został przetworzony bez zgody PokerNews.com, to PokerNews.com wystąpi na drogę sądową, domagając się ukarania tych instytucji. Powyższa klauzula nie dotyczy plików typu RSS feed, które PokerNews prezentuje na swojej stronie. Pliki typu RSS feed mogą być instalowane bez uprzedniego przyzwolenia.

Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany z powodu którejś z wyżej wymienionych zasad, to jedynym przysługującym Ci rozwiązaniem jest zaprzestanie używania serwisu PokerNews.com.