Różne Metody Zawierania Deali Przy Stołach Finałowych

Weighing Different Deal-Making Methods at a Final Table

Grałem niedawno przy stole finałowym turnieju w Las Vegas, kiedy jeden z graczy zapytał "Czy powinniśmy zrobić deala?" Z pozoru proste pytanie, wywołało burzliwą dyskusję przy stole.

Gracz dysponujący małym stackiem powiedział "tylko jeżeli będzie to równy podział". Gracz z wielkim stackiem odrzekł "tylko jeżeli będzie to chip-chop", a ja dodałem "tylko jeżeli będzie to podział ICM". Dalsza dyskusja pokazała jasno, że wielu graczy tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z różnic, jakie występują w każdym z tych sposobów.

Warianty podziału

Istnieją trzy główne sposoby na podział puli nagród w turniejach:

  • ICM Chop - Podział następuje zgodnie z Independent Chip Model
  • Equal Chop - Każdy otrzymuje nagrodę w takiej samej wysokości
  • Chip-Chop - każdy gracz otrzymuje nagrodę proporcjonalną do wielkości stacka i w tym przypadku mamy dwie metody: (1) wypłacona nagroda jest proporcjonalna do ilości posiadanych żetonów lub (2) każdy otrzymuje wypłatę za kolejne miejsce, a pozostała pula jest dzielona proporcjonalnie według ilości posiadanych żetonów.

Jak łatwo dostrzec, każda z tych metod zakłada całkowicie inne wygrane, dlatego ważne jest by zrozumieć występujące różnice.

Independent Chip Model

Independent Chip Model (ICM) powstało z potrzeby stworzenia "sprawiedliwej" metody na oszacowanie wartości naszego stacka w przypadku podziału puli nagród. Model podziału ICM może zostać wykorzystany przy stole finałowym wielkiego turnieju, a także w turniejach SNG, kiedy w grze pozostaje jeszcze kilku graczy.

Bill Chen wskazał w książce "Matematyka Pokera", że "nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie o podział puli opierając się na żetonach, nawet jeżeli mowa o graczach dysponujących podobnymi umiejętnościami." Niemniej jednak opracowano kilka modeli w tym celu, z których najczęściej wykorzystywanych jest model Malmuth-Harville.

Ten model nie należy do łatwych. Mówiąc bardzo ogólnie przy wykorzystaniu tego modelu, możemy określić szanse, jakie ma dany gracz na ukończenie turnieju na konkretnym miejscu. Staje się to coraz bardziej złożone, wraz ze wzrostem liczby graczy, co skłoniło niektórych ekspertów do stworzenia innych modeli, które rzekomo są "bardziej dokładne."

Rozsądne modele mogą dawać nieco inne equity ICM, ale ostatecznie różnice są naprawdę niewielkie i faktycznie oddają rzeczywisty stan rzeczy na chwilę dokonywania podziału puli nagród.

Kalkulatory ICM

Na szczęście nie musimy sami rozumieć skomplikowanych równań matematycznych. W tym celu, możemy skorzystać z jednego z kilku bezpłatnych kalkulatorów online. Istnieje także kilka aplikacji na telefon, które pozwolą nam obliczyć podział puli nagród zgodnie z ICM.

Jednym z kalkulatorów, który bardzo mi się podobna jest ICMIZER, którego znajdziecie tutaj. Dzięki niemu można wyliczyć deal aż do 15 graczy, a cały interfejs jest bardzo przystępny. Poniżej zamieszczam zdjęcie na którym widać liczby w przypadku dokonania deal w 5-osobowym gronie.

Figure 1
Figure 1. ICMIZER ICM chopping model with five remaining players.

Bardziej rozbudowany kalendarz można znaleźć na HoldemResources, dostępny tutaj. W tym kalkulatorze możemy obliczyć podział, nawet dla 256 zawodników, a więc z pewnością byłby on przydatny w sytuacjach, kiedy turniej musiałby zostać przerwany. Rysunek drugi pokazuje dane wyjściowe dla takiego samego układu, jak ten przedstawiony na rysunku pierwszym, tyle że z użyciem Holdem Resources. Zauważ, że wyniki są takie same.

Figure 2
Figure 2. HoldemResources MTT calculator for chopping with five remaining players.

Przykład Podziału

Załóżmy, że pozostało 5 zawodników w turnieju z wpisowym $150, w którym odnotowano 100 wpisowych. Łączna pula nagród wyniosła $11,200, a pozostała pula nagród to $8,254.

PrizesPlaceStackChip%ICM%ICM$ ChopEqual ChopC-Chop #1C-Chop #2
$3,2571500,00050%30.0%$2,473$1,651$4,127$3,101
$2,0132200,00020%21.6%$1,782$1,651$1,651$1,651
$1,3553150,00015%19.3%$1,593$1,651$1,238$1,409
$9454100,00010%16.5%$1,358$1,651$825$1,167
$684550,0005%12.7%$1,048$1,651$413$926

Możemy dostrzec, że gracz 1 ma 50 procent wszystkich żetonów w grze, ale ICM przyznaje mu tylko 30% pozostałej puli nagród, czyli 2,473. Porównajmy to z innymi metodami podziału.

Równy podział (Equal Chop) jest bardzo niesprawiedliwy dla lidera, zmniejszając jego nagrodę do zaledwie $1,651. Ale metoda chip-chop, byłaby niesprawiedliwa dla innych graczy, ponieważ zapewniłaby mu $870 więcej niż nagroda za pierwsze miejsce! Nawet druga metoda chip-chip, gwarantuje mu niemal całą nagrodę za pierwsze miejsce.

Widzimy również, że gracz dysponujący małym stackiem ma tylko 5% wszystkich żetonów w grze. ICM gwarantuje temu graczowi 12,7% pozostałej puli nagród ($1048), czyli nieco więcej niż wynosi nagroda za czwarte miejsce. Short stack najwięcej zyskuje na równym podziale, który zapewnia mu więcej pieniędzy niż nagroda za trzecie miejsce. Czy to jest sprawiedliwe?

Wniosek

ICM jest oczywiście najbardziej sprawiedliwą metodą podziału, jaką możemy wybrać "Bła" innych metod zależeć będzie od rozbieżności między wielkością stacków poszczególnych graczy. Jeżeli wszystkie stacki będą niemal takie same, równy podział nie będzie aż tak niesprawiedliwy. Pamiętajcie, że każdy dyrektor turnieju, który pozwoli na podział, będzie miał kalkulator ICM, więc wszystko co musimy zrobić, to poczekać na jego wyliczenia i podjąć decyzję.

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły