WSOP 2018

Valuebetting

Valuebetting 0001

Valuebet: Valubet to bet (robiony głównie na riverze), który zwykle jest opłacalny jeżeli Twój przeciwnik (lub przeciwnicy) sprawdzi beta. Różnica w porównaniu do blefu jest taka, że blef zadziała tylko gdy Twoi przeciwnicy zrzucą karty.

W tym artykule chciałbym omówić valubetowanie i to jak go używać. Gracze mogą napotkać sytuacje do tych, które ja opisuję i zdecydować się na inną wartość beta lub nawet przeczekanie. Koncepcja valuebetowanie to nie trick, który możesz zastosować. To głównie chodzi o dobre wyczucie dla zakresu rąk Twojego przeciwnika i wielkość beta, która zostanie opłacona. Czasem możesz nawet napotkać sytuację gdy przeciwnik sprawdzi Twój valubet i będzie bić Twoją rękę. W dłuższym okresie czasu jednakże powinieneś zwiększyć swój winrate poprzez dobre valubetowanie. W tym artykule wychodzę z założenie, że robisz valubet na river i Twój stack efektywny jest wystarczający. Dla każdego opisywanego scenariusza przedstawię Wam również jedną z rąk z mojej bazy.

Valuebetowanie z mocną ręką

Oczywiście valubetowanie ma miejsce przy mocnych rękach (nutsy lub prawie nutdy). Robienie beta na riverze w tym miejscu ma sens ponieważ chces, aby Twoja ręka została opłacona. To ważne, by tutaj oszacować siłę ręki Twojego przeciwnika i znaleźć jaka jest najlepsza linia, aby z tej ręki wyciągnąć maksymalne value. Najlepszą linią może być mały bet, duży bet lub check-raise na riverze. To będzie także zależeć od Twojego przeciwnika i szansy na to, że sprawdzi kolejny bet. Gdy Twój oponent to gracz bardzo tight, nie będzie łatwe zmuszenie go do sprawdzenie dużego beta na riverze. Nigdy jednak nic nie wiadomo.

Mały bet

Mały bet może mieć największą oczekiwaną wartość jeżeli ręką jest już "gotowa" na flopie lub turnie. Przykładowo, trafiasz strita bądź kolor na turnie. To dość oczywiste, że Twój przeciwnika nie ma strita lub koloru, tylko pewnie jedną lub dwie pary. Duży bet w tej sytuacji nie zostanie zapewne opłacony. Szczególnie jeżeli Ty masz pozycję i sprawdziłeś beta przeciwnika na flopie. Gdy Twój oponent potem przeczeka na turnie (Ty tu możesz uderzać) i czeka na riverze, to dość bezpieczna sytuacja i zapewne nie ma on mocnej ręki, a więc największa wartość jest w małym becie.

Seat 1: BB ($142.24 in chips)

Seat 3: UTG ($74.64 in chips)

Seat 5: HJ ($88.70 in chips)

Seat 6: Hero ($200.00 in chips)

Seat 8: BTN ($428.30 in chips) DEALER

Seat 10: SB ($212.15 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {10-Spades}{9-Spades}

Dealt to BB {2-Diamonds}{2-Spades}

UTG: Fold

HJ: Fold

Hero: Raise $7.00

BTN: Fold

SB: Fold

BB: Call $5.00

*** FLOP *** {2-Clubs}{8-Clubs}{7-Diamonds}

BB: Bet $8.00

Hero: Call $8.00

*** TURN *** {j-Spades}

BB: Check

Hero: Bet $20.00

BB: Call $20.00

*** RIVER *** {k-Spades}

BB: Check

Hero: Bet $36.00

BB: Call $36.00

Duży bet

Duży bet może mieć najwyższą oczekiwaną wartość gdy postawisz przeciwnika na mocną rękę i spodziewasz się, że opłaci Twoją. Przykładowo możesz mieć fula, a Twój oponent tripsa. W tym przypadku będą bety na flopie, turnie i riverze, a cała kasa znajdzie się pośrodku w puli na turnie bądź riverze.

Duży bet może być także opłacony gdy trafisz coś na riverze. Przykładowo, trafiasz seta bądź runner runner strita czy kolor, a wcześniej już betowałeś na flopie i turnie. Zrobiłeś c-beta na flopie i semi-blef na turnie ponieważ nagle dostałeś outy do strita bądź koloru. Taki duży bet może czasem wyglądać jak semi-blef.

Seat 1: BB ($261.44 in chips)

Seat 5: UTG ($398.90 in chips)

Seat 6: CO ($523.50 in chips)

Seat 8: Hero ($201.75 in chips) DEALER

Seat 10: SB ($81.08 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {5-Clubs}{6-Clubs}

Dealt to BB {a-Diamonds}{j-Spades}

UTG: Fold

CO: Fold

Hero: Raise $8.00

SB: Fold

BB: Call $6.00

*** FLOP *** {2-Hearts}{a-Hearts}{7-Clubs}

BB: Check

Hero: Bet $13.00

BB: Call $13.00

*** TURN *** {3-Clubs}

BB: Check

Hero: Bet $33.00

BB: Call $33.00

*** RIVER *** {j-Clubs}

BB: Check

Hero: Bet $110.00

BB: Call $110.00

Check raise na riverze od czasu do czasu może być również opacony. Gdy sam wyprowadzasz beta, możesz spodziewać się sprawdzenia, ale także po check-raise spodziewasz się, że przeciwnik Cię sprawdzi. Check-raise jest czasem lepszy w sytuacji gdy np. villain betuje na riverze, a pula jest tak duża, że będzie miał problem ze swoją ręką kiedy Ty przebijesz. Gdy betujesz w tej sytuacji, oczekiwana wartość jest taka sama jak w sytuacji gdy przeciwnik decyduje się na beta, ale zrzuca na Twój raise. Taka sytuacja nie będzie pojawiać się za często, ale może być bardzo opłacalna. To działa najlepiej gdy Twój przeciwnika ma wysoki wskaźnik agresji na riverze.

Seat 1: BB ($125,33 in chips)

Seat 5: Hero ($321.12 in chips)

Seat 6: CO ($715.50 in chips)

Seat 8: BTN ($348.25 in chips) DEALER

Seat 10: SB ($72.18 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {a-Clubs}{q-Clubs}

Dealt to BTN {k-Diamonds}{j-Spades}

Hero: Raise $8.00

CO: Fold

BTN: Call $8.00

SB: Fold

BB: Fold

*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Clubs}{j-Diamonds}

Hero: Bet $15.00

BTN: Call $15.00

*** TURN *** {2-Diamonds}

Hero: Bet $35.00

BTN: Call $35.00

*** RIVER *** {j-Clubs}

Hero: Check

BTN: Bet $99.00

Hero: Allin $164.12

BTN: Call $164.12

Valuebetowanie z marginalną ręką

Niestety nie zawsze na riverze trafisz nutsy bądź semi-nutsy. O wiele bardziej interesująca jest sytuacja gdy trzymasz marginalną rękę. Przykładowo będzie to bottom pair i Ty myślisz, że Twój przeciwnik ciągle Ci się wypłaci. To właśnie w tych małych pulach poprzez brak betowania traci się value. Nie zawsze je wygrywasz. ale jest to zdecydowanie sytuacja gdzie wielu graczy zawodzi w maksymalizacji zysku.

Gdy valuebetujesz z marginalną ręką, jeszcze ważniejsze jest by mieć dobre ready na przeciwników. Gdy sprawdzają to czy to oznacza, że jesteś bity czy też ich zakres sprawdzenia zawiera ręce, które Ty bijesz? Gdy jest dość rąk, które bijesz i Twój przeciwnika sprawdza to jest też dość value w takim becie. Gdy Twoi przeciwnicy są bardzo tight i ścigają swoje drawy, wtedy takie bety mają mniejszą wartość. Zrzucą swoje nietrafione drawy, zabetują bądź przebiją drawy, ktore trafili. Z drugiej jednak strony, gdy wydaje się, że ktoś nie trafił swojego drawa to ciągle możesz betować. Gdy Twój przeciwnik zrzuci wtedy swoją rękę (jak można było przewidzieć), Twoja ręka pozostaje ukryta i on będzie musiał zgadywać czy blefowałeś czy grałeś dla value.

Małe ręce i małe bety

Valuebetowanie z marginalnymi rękami jest nieodłączną częścią gry. Jeżeli tego nie robisz to będziesz tracił wiele z value, a gdy zaczniesz to robić to stanie się to Twoim głównym źródłem wygranych.Jak wspomniałem wcześniej, ważne jest abyś miał dobre pojęcie o zakresach swoich przeciwników, a możesz je wywnioskować z przebiegu ręki oraz stylu gry przeciwnika. To może prowadzić do sytuacji gdy Twoje bottom pary są lepsze przeciwko komuś kto sprawdza Cię z A-high.

Seat 1: UTG ($197.00 in chips) -> 19/16/2

Seat 3: CO ($94.93 in chips)

Seat 5: BTN ($160.05 in chips) DEALER

Seat 6: SB ($558.80 in chips)

Seat 8: Hero ($197.00 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {5-Spades}{5-Diamonds}

Dealt to UTG {a-Diamonds}{j-Hearts}

UTG: Raise $8.00

CO: Fold

BTN: Fold

SB: Fold

Hero: Call $6.00

*** FLOP *** {8-Clubs}{9-Spades}{8-Spades}

Hero: Check

UTG: Check

*** TURN *** {6-Hearts}

Hero: Check

UTG: Check

*** RIVER *** {8-Hearts}

Hero: Bet $12.00

UTG: Call $12.00

lub gdy trafiasz top parę bez kickera:

Seat 1: UTG ($56.10 in chips)

Seat 3: CO ($49.85 in chips)

Seat 5: BTN ($68.47 in chips) DEALER

Seat 6: Hero ($56.95 in chips)

Seat 10: BB ($45.50 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {k-Diamonds}{6-Diamonds}

Dealt to UTG {q-Hearts}{j-Diamonds}

UTG: Call $0.50

CO: Fold

BTN: Fold

Hero: Call $0.25

BB: Check

*** FLOP *** {k-Spades}{10-Clubs}{5-Diamonds}

Hero: Check

BB: Check

UTG: Bet $0.50

Hero: Raise $2.00

BB: Fold

UTG: Call $1.50

*** TURN *** {q-Spades}

Hero: Check

UTG: Check

*** RIVER *** {8-Hearts}

Hero: Bet $3.00

UTG: Call $3.00

Małe ręce to czasem top pary ze słabymi kicerami. W niektórych sytuacjach duży bet będzie wyglądał jak blef, który zostanie w rezultacie sprawdzony przez słabszą rękę. To może być jednak bardzo ryzykowne ponieważ musisz postawić przeciwnika na bardzo wąski zakres rąk. Większy bet będzie bardzo często sprawdzony przez oponenta. Zaś tutaj napiszemy, że nie musisz by tak często sprawdzamy, aby zostać opłaconym. Jeżeli Twój bet będzie opłacony w 100% przypadków, to 30$ będzie w 90%, a 180$ w 25%,a więc największa wartość leży w dużym becie. Tak naprawdę powinieneś także uwzględnić procent przegranych rąk, ale chyba rozumiesz zasadę.

Seat 1: UTG ($166.20 in chips)

Seat 3: Hero ($234.00 in chips)

Seat 5: BTN ($218.31 in chips) DEALER

Seat 6: SB ($66.15 in chips)

Seat 10: BB ($235.80 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {k-Diamonds}{j-Diamonds}

Dealt to BTN {8-Hearts}{9-Hearts}

UTG: Fold

Hero: Raise $8.00

BTN: Call $8.00

SB: Fold

BB: Fold

*** FLOP *** {8-Clubs}{4-Hearts}{2-Clubs}

Hero: Bet $15.00

BTN: Call $15.00

*** TURN *** {k-Hearts}

Hero: Bet $40.00

UTG: Call $40.00

*** RIVER *** {6-Diamonds}

Hero: Allin $171.00

UTG: Call $171.00

Konkluzja

Valuebttting to bardzo ważne rzecz. Szczególnie małe value bety z marginalnymi rękami są bardzo opłacalne. Może nie zawsze wygrasz rękę, ale jeżeli będziesz zawsze grał ostrożnie to stracisz wiele value.

Lista przykładów nie ma końca. Jest więc niemożliwością opisanie każdej sytuacji, w której możesz valuebteotwać. Zależy to od Twojego przeciwnika, przebiegu ręki i siły Twojej własnej ręki. Pomiędzy valubettingiem a blefowaniem może być cienka linia, ponieważ czasem chcesz by Twój valuebet wyglądał jak blef.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły