Robić podział czy nie? Standardowe metody podziału puli w turniejach MTT

To Chop or Not to Chop? Explaining Standard Deal-Making Methods

Wygląda na to, że przetrwałeś fazę bubble i zagwarantowałeś sobie miejsce przy stole finałowym turnieju rozgrywanego w lokalnym poker roomie. Gratulacje! W tym momencie, pieniądze zaczynają nabierać większego znaczenia, wraz ze znaczącym wzrostem wypłat po każdej eliminacji. Nagle jeden z twoich przeciwników, wypala:

"Chcecie zrobić podział?"
Prawdopodobnie wiedziałeś, że prędzej czy później coś takiego nadejdzie, ale jak powinieneś zareagować?

Zanim przejdziemy do możliwych odpowiedzi, najpierw spróbujmy zrozumieć pytanie. Co to właściwie oznacza "chop" (podział)? W rzeczywistości nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Definicja

Krótko mówiąc "chop" - lub bardziej formalnie "deal" - oznacza umowę między pozostałymi w grze zawodnikami dotyczącą podziału pozostałej puli nagród. Oczywiście, "umowa" dochodzi do skutku tylko wtedy, gdy wszyscy zawodnicy pozostali w grze zgadzają się na ustalone warunki.

Zazwyczaj kiedy pojawia się propozycja takiej umowy, zegar turniejowy jest zatrzymywany, a gracze mają czas, aby spokojnie podyskutować na temat dostępnych opcji. Jeżeli dojdą do porozumienia, turniej dobiega końca, a pula nagród zostaje podzielona na graczy. W przypadku większych turniejów, organizatorzy nakazują jednak pozostawienie części puli nagród i wówczas gra po zawarciu umowy nadal jest kontynuowana, aż do wyłonienia zwycięzcy. Jeżeli jeden z graczy nie zgadza się na warunki zaproponowane przez resztę, mogą oni przychylić się do jego propozycji lub wznowić grę.

Jeżeli powyższe stwierdzenia brzmią dla Ciebie nieco tajemniczo, nie powinieneś się przejmować. W rzeczywistości, po dalszej lekturze naszego artykułu, wszystko powinno stać się dla Ciebie jasne. Prawda jest taka, że większość poker roomów najchętniej zgodziłaby się na wszystko co wymyślą gracze, w myśl zasady "klient nasz Pan". Niestety jakieś reguły muszą obowiązywać, szczególnie że między graczami dochodzi do konfliktu interesów, ponieważ każdy chce dla siebie jak największą część puli nagród.

Standardowe podziały puli

Na szczęście istnieją pewne standardowe typy umów, które są powszechnie stosowane w branży. Spójrzmy na trzy najbardziej popularne.

  • Equal Chop - Najprostszy rodzaj podziału, w którym pozostali gracze rozdzielają całą pulę po równo na wszystkich graczy.
  • Chip Chop - Nieco bardziej rozbudowana metoda podziału, w której każdy gracz otrzymuje procent pozostałej puli nagród, równy procentowi posiadanych żetonów.
  • ICM - Najbardziej złożona metoda. Tego typu podział uwzględnia szanse każdego z graczy na zajęcie określonego miejsca w turnieju (w oparciu o bieżący rozkład żetonów) i odpowiednio waży, aby oszacować spodziewany zwrot dla każdego gracza (zakładając, że każdy z nich ma takie same umiejętności).

Przykłady

Wiemy, że otrzymałeś sporo informacji do przetrawienia, więc pokażmy to na kilku przykładach. Dla uproszczenia załóżmy, że w turnieju pozostało trzech graczy: Alice, Bob i Charlie. W przykładzie przyjmujemy również, że gracze nie będą rywalizować o żadne pieniądze po dokonaniu deala.

Alice ma 50,000 w żetonach, Bob ma 30,000 w żetonach, a Charlie ma 20,000. Zapewnia to łatwy rozkład procentowy: 50%-30%-20%, dzięki czemu obliczenia są łatwiejsze. Według standardowej struktury wypłat, $900 przewidziano za zwycięstwo, $400 dla gracza z drugiego miejsca i $200 dla gracza z trzeciego miejsca, a co za tym idzie łączna pula nagród wynosi $1500. Podsumowanie tych informacji znajdziesz w tabeli poniżej:

RankPrize PlayerChips
1st place$900 Alice50%
2nd place$400 Bob30%
3rd place$200 Charlie20%

Mając na uwadze powyższe założenia, zobaczmy jak wyglądałby udział każdego gracza, gdyby zgodzili się podzielić nagrody zgodnie z jedną z trzech wymienionych powyżej metod:

Equal Chop

To najprostsza z metod, która zakłada po prostu podział całkowitej puli nagród na 3 równe części. Oznacza to, że każdy gracz otrzymałbym jedną trzecią z $1500.

Equal ChopPrize
Alice$500
Bob$500
Charlie$500

Chip Chop

W przypadku tej opcji, obliczenia są również proste. Ponieważ Alice ma 50% żetonów, otrzyma 50% z puli nagród o wartości $1500 (czyli $750). Następny jest Bob, który otrzyma 30% ($450), a Charlie zgarnie 20% ($300).

Chip ChopPrize
Alice$750
Bob$450
Charlie$300

ICM Chop

Tutaj sprawy się komplikują, ale według większości graczy, tego typu podział jest najbardziej sprawiedliwy. Założenie, że Alice zasługuje na 50% całej puli nagród, jest trochę absurdalne, jeżeli głębiej się nad tym zastanowimy. Jeżeli zasługuje na cokolwiek, to tylko na 50% pierwszej nagrody i znacznie mniejszą część z niższych nagród. W odróżnieniu od metody "chip chop", podział ICM jest metodą bardziej realistyczną w ocenie szans Alice na poszczególne miejsce, wliczając w to scenariusz w którym nie wygrywa turnieju.

Na przykład, biorąc pod uwagę obecne stacki, scenariusz w którym Charlie zakończył turniej na miejscu pierwszym, Alice będzie druga, a Bob trzeci (C-A-B) jest stosunkowo mało prawdopodobny, a żeby być bardziej precyzyjnym stanie się tak w 12,5% przypadków.

Aby zrozumieć aspekt matematyczny, procent ten obliczany jest w następujący sposób. Charlie z 20% pozostałych żetonów, ma 20% szanse na wygranie turnieju. Alice ma przewagę 5-3 nad Bobem lub 62,5% szans zdobycie drugiego miejsca. Podsumowując, mamy 0.20*0.625=0.125=12,5% szansy na wynik C-A-B.

Bez dokonania deala, według scenariusza C-A-B, Alice wygra $400, Bob $200, a Charlie $900. Oczywiście, ponieważ taki wynik będzie tylko w 12,5% przypadków (1 na 8 razy), musimy pomnożyć ją przez 0,125 lub dzieląc ją przez 8 (matematycznie jest to samo). Tak czy inaczej, oczekiwana wypłata dla 3 graczy powinna wynosić 50-25-112,5 (sprawdź wiersz C-A-B w poniżej tabeli).

W trosce o należytą staranność podsumowałem szansę i spodziewane wypłaty dla każdego z sześciu możliwych wyników turnieju. Dla uproszczenia zaokrągliłem wyniki do najbliższego dolara.

OutcomeChancePayoffAliceBobCharlieTotals:
A-B-C30%900-400-200$270$120$60$450
A-C-B20%900-200-400$180$40$80$300
B-A-C21.4%400-900-200$86$193$43$321
B-C-A8.6%200-900-400$17$77$34$129
C-A-B12.5%400-200-900$50$25$113$188
C-B-A7.5%200-400-900$15$30$68$113
       
Totals:100% $618$485$397$1,500
  • Wynik: Kolejność, w której zawodnicy zakończą turniej. C-A-B oznacza: Charlie jest pierwszy, Alice druga, a Bob trzeci
  • Szansa: Prawdopodobieństwo wyniku. Wynik C-A-B zdarzy się w 12,5% przypadków.
  • Wypłata: Przydzielone nagrody w kolejności alfabetycznej. 400-200-900 oznacza, że Alice będzie druga, Bob trzeci, a Charlie pierwszy.
  • Suma Poziomo - Ułamek całkowitej puli nagród bazujący na prawdopodobieństwie. $188= $12,5%*$1,500, itd.
  • Suma Pionowo - Wynik ICM. Alice zasługuje na $618, Bob na $485, a Charlie na $397
  • Pozostałe komórki: Oczekiwana wypłata, jeżeli wystąpi określony wynik. Alice zasługuje na $50 z wyniku C-A-B itd.

Po obliczeniach, otrzymamy następujący wynik:

ICM ChopPrize
Alice$618
Bob$485
Charlie$397

Jeżeli uważasz, że powyższe obliczenia wydają się skomplikowane, to nie jesteś sam! Na szczęście obliczenia te nie zostają wykonane przy pokerowym stole. Zamiast tego, gracze zazwyczaj korzystają z jednej z wielu aplikacji ICM, które dostępne są w sieci za darmo.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły