Piramida umiejętności mentalnych

Piramida umiejętności mentalnych 0001

Autorem poniższego artykułu jest LechRumski, znany w środowisku trener oraz gracz PLO!

Celem artykułu jest opisanie piramidy umiejętności mentalnych wg dr Jacka Lesyka. Jest ona jedną z lepszych ilustracji zależności pomiędzy poszczególnymi umiejętnościami mentalnymi. W poniższym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich.

Otóż wszelkiego rodzaju umiejętności mentalne możemy podzielić na trzy główne kategorie: umiejętności podstawowe, przygotowawcze oraz startowe. Biorąc pod uwagę specyfikę pokera do grupy umiejętności podstawowych dodałem również umiejętności rozwiązywania problemów związanych z tiltem. W mojej ocenie, w przypadku pokerzystów, to właśnie umiejętności podstawowe są zdecydowanie najważniejsze i tworzą fundament do dalszego rozwoju. Poniżej bardziej dokładna lista kluczowych umiejętności podstawowych w pokerze:

  • Nastawienie na rozwój i edukację [Nastawienie]
  • Odpowiednia filozofia gry, którą doskonale opisuje ją „The Poker Mindset [Nastawienie]
  • Rozwiązywanie problemów związanych z tiltem – opisane w „The Mental game of Poker”
  • Motywacja
  • Planowanie i organizacja czasu

Wszystkie wyżej wymienione umiejętności stanowią dla gracza fundament niezbędny do osiągania długoterminowych celów. Są to umiejętności niezbędne każdego dnia do realizacji założonych planów [np. motywacja, organizacja czasu, nastawienie na rozwój].

Dlaczego jest to ważne? Otóż większość graczy widzi tylko wierzchołek góry lodowej – problem z wynikami, koncentracją, czy emocjami podczas sesji. Natomiast bardzo często okazuje się, że problem znajduje się głębiej i wynika z błędnego nastawienia, braku przygotowania, czy też niepoprawnego sformułowania celów. Oczywiście umiejętności startowe też są ważne, natomiast wg mnie zbudowanie solidnych fundamentów [umiejętności podstawowych] oraz dołożenie do tego rutyny startowej [umiejętności przygotowawcze] u wielu graczy może spokojnie rozwiązać ponad 90% problemów mindsetowych w pokerze.

A oto kilka przykładów:

  • Na poziomie nastawienia gracz nie akceptuje fundamentalnej reguły pokera, polegającej na tym, że w krótkim okresie w pokerze o wyniku decyduje głównie szczęście a w długim umiejętności. Podczas sesji przegrywa do fisha 3 stacki. Pojawia się poczucie niesprawiedliwości, frustracja i tilt. Gracz zauważa u siebie jedynie wierzchołek góry lodowej czyli tilt „spowodowany” przegraniem kilku stacków do fisha. Rozwiązań może być wiele, ale jednym z nich będzie przypomnienie sobie i regularne odświeżanie fundamentalnych zasad pokera, sformułowanych już wiele lat temu w „The Poker Mindset”.
  • Gracz formułuje sobie cel wynikowy. Zakłada, że każdy miesiąc musi skończyć na plusie. 20 kwietnia jest -$600. Pojawia się presja. Rozwiązaniem nie są techniki radzenia sobie z presją, ale zmiana nastawienia do gry, motywacji oraz sformułowanie poprawnych celów, zależnych od gracza.
  • Gracz siada do sesji nieprzygotowany, w trakcie gry często sprawdza cashiera i narzeka, że zdarzają mu się problemy z pewnością siebie.

Jednym z najważniejszych elementów budujących siebie gracza jest poczucia bycia przygotowanym a zatem wykonanie prawidłowej rutyny startowej.

Kolejnym elementem budującym pewność siebie zawodnika jest skupienie się na elementach pozostających pod jego kontrolą, a zatem skupienie się na decyzjach i zadaniach a nie na wyniku z cashiera. Jest to fundamentalna zasada psychologii pokera, która powinna wynikać z nastawienia każdego gracza.

Oczywiście powyższe przykłady są nieco uproszczone, ale pokazują, że gracze często nie dostrzegają istoty problemu i tego, że większość problemów mindsetowych wynika po prostu z błędnego nastawienia, nieodpowiedniej motywacji, błędnie sformułowanych celów i zapominaniu o rutynie startowej.

P.S. Dla dokładnych czytelników. Oryginalna piramida została przeze mnie lekko zmodyfikowana na potrzeby pokerzystów. Dodałem do niej pracę z tiltem i usunąłem z niej umiejętności społeczne, które są bardzo istotne w sporcie [zwłaszcza sportach drużynowych] i jednocześnie zdecydowanie mniej istotne w dyscyplinach intelektualnych tj. poker, gdzie do umiejętności podstawowych można za to zaliczyć właśnie pracę z tiltem.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły