Wolny Poker i Polski Związek Pokera łączą siły w słusznej sprawie

Wolny Poker i Polski Związek Pokera łączą siły w słusznej sprawie 0001

W dniu wczorajszym w odpowiedzi na pismo Wiceministra Finansów i Szefa Służby Celnej, Jacka Kapicy, z dnia 31 października 2012 r. (sygnatura AG8/0310/8/JZJ/2012), do Ministerstwa Finansów została przesłana wspólna opinia Polskiego Związku Pokera oraz stowarzyszenia w rejestracji Wolny Poker do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online – COM(2012) 596.

Cały dokument rozpoczyna się od następujących słów:

W odpowiedzi na pismo Wiceministra Finansów i Szefa Służby Celnej, Jacka Kapicy, z dnia 31 października 2012 r. (sygnatura AG8/0310/8/JZJ/2012), przekazuję wspólną opinię Polskiego Związku Pokera oraz stowarzyszenia w rejestracji Wolny Poker do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online – COM(2012) 596.

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie przedstawionych przez nas postulatów w zakresie regulacji rynku w opinii, jaką Ministerstwo Finansów przedstawi Komisji Europejskiej. Eksperci Polskiego Związku Pokera oraz Stowarzyszenia Wolny Poker pozostają także do dyspozycji Ministerstwa w celu omówienia jakichkolwiek przedstawionych w poniższym piśmie zastrzeżeń i propozycji oraz wypracowania przyszłych ram dla sektora gier w Polsce.

Polski Związek Pokera oraz Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker („Stowarzyszenie Wolny Poker”) z zadowoleniem przyjmują decyzję Komisji Europejskiej o rozpoczęciu konsultacji z państwami członkowskimi na temat regulacji sektora hazardowego. Chcemy zwrócić uwagę Ministerstwa Finansów oraz Komisji Europejskiej na sytuację pokerzystów w Polsce, zarówno tych grających regularnie, jak i entuzjastów pokera, traktujących grę jako jedną z form rozrywki.

Po tym dość długim wstępie, rozpoczyna się właściwa część listu, która składa się z ośmiu punktów.

1.Sytuacja pokera w Polsce

Pierwszy punkt to przede wszystkim zarys obecnej sytuacji pokera w naszym kraju. Punkt ten rozpoczyna się od informacji, że według szacunków organizacji reprezentujących interesy pokerzystów, społeczność pokerowa w Polsce to około 800,000 osób i jest to liczba wskazująca na to, jak wiele osób zetknęło się z odmianą Texas Hold'em. W dalszej części tego punktu, wymienione są problemy z jakimi od 1 stycznia 2010 roku, borykają się entuzjaści tej odmiany w Polsce.

Autorzy listu wykazują również, że ustawa zablokowała możliwość organizacji tak prestiżowych eventów jak Unibet Open czy też European Poker Tour, a kasyna poniosły z tego tytułu straty w obrocie, wynoszące około 15 %. Nie zapominano również o znanych wszystkim "nalotach" Służby Celnej, policji i CBŚ na turnieje, które rozgrywane były w restauracjach oraz zamkniętych klubach. Pierwszy punkt kończy się natomiast wspólnym postulatem PZP i Wolnego Pokera o normalizację gry na żywo i dopuszczenie organizacji turniejów pokerowych poza kasynami.

2. Konieczność wprowadzenia nowej definicji i kategoryzacji gry w pokera

Punkt drugi to przede wszystkim przedstawienie punktu widzenia społeczności pokerowej na punkty zawarte w ustawie hazardowej. Wskazuje się, że poker niesłusznie został zaliczony do gier hazardowych takie jak automaty, czy ruletka oraz bakarat. W owym tekście, porównuje się pokera do gry na giełdzie czy też rynku forex. Słusznie zauważono również, że w polskich aktach normatywnych, nie istnieje pojęcie "twardego" czy też "miękkiego hazardu".

W tym punkcie pojawia się postulat o oddzielenie gier hazardowych, w których przeciwnikiem gracza jest krupier pracujący dla kasyna lub maszyna, od pokera w którym oponentem jest inny gracz. Na końcu pojawia się również właściwa według nas definicja pokera, a także informacja znaczeniu międzynarodowych turniejów pokerowych, które przyciągają młodych ludzi z całego świata, którzy uważają, pokera za swoją profesję i rozrywkę.

3. Delegalizacja pokera a umacnianie w Polsce szarej strefy

"Skrajnie niekorzystne uregulowanie turniejów w kasynach wraz z zakazem gier stolikowych i pokera online sprawiło, że w Polsce poker został de facto zdelegalizowany," takimi słowami rozpoczyna się trzeci punkt odpowiedzi. W dalszej części, autorzy wykazują, że taka sytuacja sprzyja umacnianiu się w kraju pokerowej szarej strefy.

W tej części, Polski Związek Pokera oraz Stowarzyszenie Wolny Poker opowiadają się za uregulowaniem rynku pokerowego w Polsce, polegającym na:

a) Dopuszczeniu i licencjonowaniu operatorów online oraz opodatkowaniu ich działalności poprzez koszty uzyskania licencji i określony procent od przychodu brutto operatora z tytułu pobieranych od graczy prowizji.

b) Normalizacji gier na żywo w postaci turniejów pokera i gier stolikowych, w których żetony są ekwiwalentem gotówki. Gry te powinny zostać dopuszczone zarówno w kasynach, jak i klubach pokerowych (przy ograniczonych stawkach), a skala i model obliczania podatku powinien zostać zrewidowany (opierając się na wzorcach zagranicznych, optymalny z perspektywy wpływów do budżetu, jak utrzymania atrakcyjności gry jest podatek w wysokości ok. 40 proc. od przychodów kasyna czy klubu).

c) Wprowadzeniu kart gracza, na których rejestrowane byłyby wszystkie obroty gracza i na ich podstawie wydawane zaświadczenia o wygranych.

d) Umożliwieniu rozgrywek w pokera sportowego, rozumianego jako turnieje bez wpisowego z nagrodami rzeczowymi. Organizator gry odprowadzałby w takim wypadku podatek od wygranych zgodnie z ustaloną stawką.

4. Regulacje niwelujące szarą strefę i zapewniające ochronę społeczeństwa

Punkt czwarty rozpoczyna się od przytoczenia fragmentu tekstu, opublikowanego przez Komisję Europejskiego: "(..) ważne jest, aby podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie, były w stanie oferować dostatecznie atrakcyjne produkty, ponieważ w przypadku braku wiarygodnych i trwałych alternatyw konsumenci będą w dalszym ciągu korzystać z nieuregulowanej oferty internetowych gier hazardowych, co może się potencjalnie wiązać ze szkodliwymi skutkami."

Następnie podaje się przykład zakładów wzajemnych, w których co prawda po początkowym całkowitym zdelegalizowaniu, postanowiono dopuścić możliwość gry online, to jednak żaden z zagranicznych bukmacherów nie wystąpił o licencję ze względu na reżim podatkowy.

W kolejnych wersach tego punktu, porusza się temat nieletnich oraz ochrony graczy przed uzależnieniem."Branża gier hazardowych również wypracowała cenną techniczną wiedzę fachową i strategie oparte na samoregulacji na rzecz odpowiedzialnego uprawiania hazardu. Działania wymagają wysiłku wszystkich zainteresowanych stron. Inicjatywa Wolny Poker podziela ten pogląd. W niemal trzy lata po wprowadzeniu ustawy hazardowej śmiało można ocenić, że jednostronne ograniczenie w postaci delegalizacji pokera online i zniechęcenia graczy do gry w kasynowych turniejach wraz z zakazem reklamy i promocji nie spełniło swojej roli."

5. Reklama sektora gier

Następny punkt jest bardzo istotny z punktu widzenia polskiego sportu. Na wstępie pojawia się informacja, że polski sport na wskutek aktualnie obowiązującej regulacji dotyczącej reklamy gier traci około 100 mln zł. Podany jest również wszystkim dobrze znany przypadek oskarżenia Canalu + jaki wysunął Warszawski Urząd Celny. Cały ten punkt kończy się następującym fragmentem:

"Opierając się na powyższych argumentach, ale rozumiejąc też szczególny charakter oferty, jaką jest hazard, wnosimy o rozważenie liberalizacji przepisów dotyczących reklamy, promocji i sponsoringu przez legalnie operujące podmioty z sektora gier."

6. Zgodność regulacji pokera w Polsce z prawem Unii Europejskiej

W tym punkcie autorzy wyrażają swoje wątpliwości co do zgodności krajowych systemów regulacyjnych z prawem UE. W szóstym punkcie, pojawiają się również ekspertyzy wykonane na zlecenie Wolnego Pokera:

"Jak wskazują w przygotowanej na zlecenie Wolnego Pokera ekspertyzie radcy prawni: dr Magdalena Frańczuk i dr Iwona Knurowska, ustawie z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 134 poz. 779) można zarzucić sprzeczność z art. 49 i 56 TFUE poprzez naruszenie zasady wolności przepływu usług. Wynika ono z faktu, że licencjonowani w innych krajach UE operatorzy pokerowi online nie mają możliwości ubiegania się w Polsce o licencję i oferowania w zgodzie z prawem swoich usług."

7. Polskie przepisy dotyczące gry w pokera a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Tutaj wykazuje się sprzeczność z regułą proporcjonalności, do której odwoływał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Zenatti C-67/98. Następnie wykazuje się kolejne przypadki, które jasno pokazują, że polskie przepisy są sprzeczne z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

8. Konkluzje i postulaty

Ósmy punkt to podsumowanie całej odpowiedzi. Polski Związek Pokera, a także Stowarzyszenie Wolny Poker wysuwają tezę, że tylko liberalizacja przepisów daje możliwość realnej ochrony graczy przed nieuczciwymi praktykami jakich dopuszczają się dostawcy gier oraz działaniem szarej strefy.

W ostatnim akapicie autorzy listu proszą Ministerstwo Finansów o podjęcie dialogu z podmiotami reprezentującymi branżę hazardową.

Cały tekst dostępny jest poniżej

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły