Michel Barnier: Hazard Online musi być bezpieczniejszy

Michel Barnier: Hazard Online musi być bezpieczniejszy 0001

W serwisie WolnyPoker.org, znalazło się tłumaczenie artykułu Michaela Barniera, który nawołuje do uczynienia hazardu online bezpieczniejszym.

Europa to największy rynek hazardu online, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się działalności handlowej w internecie. Z liczbą prawie 7 milionów użytkowników, dochody firm wzrosną do 2015 roku, do kwoty 13 miliardów euro.

Jako komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, uważam, że wielkość i specyfika tego rynku oznacza, że jego regulacja i nadzór muszą być skuteczne i iść w parze z kwestiami społecznymi, w celu ochrony konsumentów oraz uniknięcia oszustw i ustawiania meczów piłkarskich.

Ze względu na szybki rozwój technologii, hazard online jest już dostępny nie tylko na komputerach, ale także za pośrednictwem telefonów komórkowych i telewizji. W Europie dostępnych jest około 15 tysięcy stron z hazardem. Ponad 85 procent z nich jest nielicencjonowanych, przynosząc ze sobą niebezpieczeństwo oszust, prania pieniędzy, zaburzeń związanych z hazardem, jak uzależnienie.

Z mojej inicjatywy, Komisja Europejska przeprowadziła w ostatnim roku konsultacje społeczne w sprawie hazardu online. Okazało się, że kraje mają te same cele- ochronę konsumentów i zapobieganie nadużyciom- ale nie mogą skutecznie regulować lub odpowiadać na wyzwania związane z hazardem online indywidualnie. Kraje nie potrafią zapewnić wysokiego poziomu ochrony przed ryzykiem nieregulowanego hazardu, na jaki zasługuje każdy obywatel Unii Europejskiej. Ponadto, kultura współpracy pomiędzy organami regulującymi hazard jest zbyt ograniczona, albo nie występuje. Tymczasem wyzwania stojące przed krajami są wspólne dla wszystkich, a regulatorzy mogą uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę dobrych praktyk.

Patrząc na to wszystko, chcę wspierać spójną politykę na rzecz hazardu online w Unii Europejskiej, z poszanowaniem różnorodnych przepisów krajowych. Widzieliśmy negatywne skutki źle uregulowanych rynków i nie chcemy, aby to powtórzyło się w przypadku hazardu online. Kompleksowe, europejskie rozwiązanie na rzecz hazardu powinno przyczynić się do licencjonowania hazardu i uczynienia go bardziej atrakcyjnym, co zniechęciłoby konsumentów do korzystania z nieuregulowanych ofert.

Nie proponuję Unii Europejskiej wspólnej ustawy o hazardzie online. To, co proponuję to kompleksowy zestaw działań i wspólnych zasad ochrony. Istnieją pewne grupy, na ochronę których musimy zwrócić szczególną uwagę: są to dzieci oraz inne słabsze grupy społeczne. Ponieważ 75 procent obywateli UE w wieku poniżej 17 lat korzysta z internetu, to jest to grupa wiekowa, która wymaga szczególnej uwagi. Jestem zatem za wspieraniem rozwoju narzędzi do lepszej weryfikacji wieku oraz filtrowania treści. Będę także dążył do tworzenia bardziej odpowiedzialnych reklam i zwiększenia świadomości na temat niebezpieczeństw, które są związane z hazardem.

Poza zapobieganiem uzależnieniu wśród nieletnich, mamy obowiązek ochrony tych obywateli i rodzin, które już cierpią z powodu uzależnienia od hazardu (jest to pomiędzy 05,-3 procent mieszkańców UE), poprzez znalezienie skutecznej metody leczenia. Do tego potrzebujemy również lepszego zrozumienia przyczyn leżących u podstaw uzależnienia.

Kolejnym istotnym celem jest zapobieganie i powstrzymywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy poprzez gry hazardowe w internecie. Ze względu na transgraniczny charakter gier hazardowych online, poszczególne państwa członkowskie nie mogą z powodzeniem zastosować mechanizmów zwalczających nadużycia finansowe. Podejście, które prezentujemy, wymaga, aby państwa i przedsiębiorstwa działały wspólnie w celu rozwiązania problemu ze wszystkich stron oraz zapewniły efektywność.

Podobny poziom współpracy jest niezbędny do ochrony integralności sportu. Zakłady na ustawione mecze jest sprzeczne z naturą fair play, która określa sport. W celu zwalczania tego procederu, Komisja będzie promować większą współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym pomiędzy zainteresowanymi stronami, operatorami i regulatorami. Ma to na celu także zachowanie integralności sportu, jak również lepsze wykształcenie i zwiększenie świadomości wśród sportowców.

Aby osiągnąć te ambitne cele musimy podjąć kilka ważnych kroków: rozprawić się z miejscami, które nie mają uregulowań, rozwijać legalne alternatywy, które będą wystarczająco atrakcyjne, i podjąć działania w celu zapewnienia, że rozwój rynku hazardu online jest bezpieczny i nadzorowany.

Komisja Europejska
będzie współpracować z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim w celu wdrożenia zaproponowanych środków. Będziemy także monitorować postępy i oceniać skuteczność środków- jeśli okażą się niewystarczające, Komisja nie zawaha się przedstawić dodatkowych inicjatyw.

Źródło tłumaczenia: WolnyPoker.org

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły