Komisja Europejska rozpoczyna pracę nad regulacją hazardu online

Komisja Europejska rozpoczyna pracę nad regulacją hazardu online 0001

Wczoraj w godzinach popołudniowych doczekaliśmy się w końcu tego, na co czekaliśmy od bardzo dawna - planu działań Unii Europejskiej dotyczącego hazardu online. Czy przedstawiony plan jest korzystny? Czy jest całkowicie odrealniony od rzeczywistości? Oceńcie sami na podstawie tekstu przesłanego przez Polską Agencję Prasową.

Komisja Europejska przyjęła we wtorek plan działań dotyczący sektora gier hazardowych w internecie. Zapowiada w nim m.in. kroki, które zapewnią zgodność regulacji w różnych krajach z prawem UE; na tym etapie KE nie występuje jednak z propozycjami przepisów. "Gry hazardowe oferowane w internecie to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów usług w UE" - oświadcza KE w komunikacie. Wyjaśnia, że chodzi o takie gry losowe jak zakłady sportowe, poker, gry kasynowe i loterie - ok. 6,8 mln konsumentów w UE uprawia co najmniej jedną z tych form hazardu w internecie.

Obecnie gry i zakłady nie są przedmiotem żadnej regulacji UE. Każdy kraj sam decyduje, jak reguluje ten rynek, czy go otwiera, czy też go licencjonuje i w jakim zakresie. Niektóre kraje ze względu na ochronę obywateli przed nałogiem i zapobieganie defraudacji utrzymują monopole, często państwowe. Problemem są nielegalne strony prowadzące gry i zakłady, defraudujące pieniądze oraz operatorzy oferujący usługi poza krajem, w którym mają licencję.

Działania, które KE zapowiedziała we wtorek, będą prowadzone przez dwa lata. Po pierwsze, KE będzie badać zgodność przepisów, które w poszczególnych krajach Unii regulują branżę gier w internecie, z prawodawstwem unijnym. KE podkreśla bowiem, że przepisy w tej sferze muszą być zgodne z prawem UE, w tym z zapisaną z traktatach unijnych swobodą przepływu usług.

Dlatego KE przyspieszy teraz ocenę przepisów prawnych poszczególnych krajów, badając pod tym kątem skargi złożone na te kraje oraz już toczące się postępowania o naruszenie unijnego prawa w zakresie swobody działalności gospodarczej. Najbardziej zaawansowane są obecnie postępowania wobec: Finlandii, Grecji, Węgier, Holandii i Szwecji, ale już łącznie 20 krajów członkowskich dotyczą skargi zarejestrowane przez Komisję. KE zapowiada, że od wtorku począwszy, poprosi wszystkie te kraje o informacje na temat stanu ich przepisów regulujących gry hazardowe oferowane w internecie.

Po drugie, KE chce doprowadzić do ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi. Chce np., by regulatorzy branży gier poznawali systemy regulacji w innych krajach UE i najlepsze rozwiązania w tej sferze.

Trzecim kierunkiem działań jest ochrona konsumentów. KE zapowiada tu takie kroki, jak rekomendacje dla krajów członkowskich dotyczące ochrony konsumentów i odpowiedzialnej reklamy gier. "Wspólny zbiór zasad wypracowanych na poziomie UE powinien mieć za cel zapewnienie wysokiego stopnia ochrony konsumentów" - wskazuje Komisja.

Wyjaśnia, że te zasady powinny obejmować m.in.: skuteczny sposób rejestracji graczy, weryfikację ich wieku, kontrolę tożsamości przy transakcjach finansowych, czy możliwości samokontroli (możliwość limitowania czasu gry czy stawek finansowych).

KE chce też skupić się na mechanizmach zapobiegania oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy w sektorze gier w internecie. Widzi tu takie możliwości, jak np. rozszerzenie na wszystkie formy gier unijnej dyrektywy ws. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, czy też ustalenie wspólnego unijnego standardu sprzętu do gier, w tym programów komputerowych.

Wreszcie, Komisja zapowiada, że przyjmie rekomendacje dotyczące zapobiegania ustawianiu wyników zawodów sportowych w powiązaniu z zakładami sportowymi.

Przychody branży gier hazardowych w internecie przekroczyły w zeszłym roku 9,3 mld euro. Co roku odnotowuje się ich wzrost o 14,7 proc. i szacuje się, że sięgną 13 mld euro rocznie w 2015 roku. KE dopiero w zeszłym roku zajęła się tą branżą, rozpoczynając konsultacje na temat gier i zakładów w internecie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły