FRPH odpowiada na pytania stowarzyszenia Wolny Poker

FRPH odpowiada na pytania stowarzyszenia Wolny Poker 0001

Jeżeli na bieżąco śledzicie informacje związane z sytuacją pokera w naszym kraju, a także wszystkie tematy pokrewne, to zapewne wiecie, że ostatnio przeprowadzona kontrola NIK w Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wykazała, że fundusz ten praktycznie jest nie potrzebny, dlatego też stowarzyszenie Wolny Poker zdecydowało się wysłać kilka pytań do tej organizacji. Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Wolny Poker: Z czego wynika fakt, że Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych wydał na działalność w 2011 roku jedynie 89 tysięcy złotych mimo, że w budżecie zaplanowano na ten cel ponad 22 miliony złotych?

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych: Krajowe Biuro dopiero w połowie 2011 roku otrzymało stosowne upoważnienia do uruchomienia środków z FRPH i w lipcu ogłosiło konkurs w dodatkowym terminie, na który zgodę wyraził Minister Zdrowia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w październiku 2011 r. zgodnie z obowiązującymi procedurami. Konkurs obejmował problematykę badawczą, a w szczególności chodziło o oszacowanie liczby problemowych hazardzistów oraz wskazanie czynników chroniących przed patologicznym hazardem i czynników ryzyka. Wyłoniono 2 podmioty, które spełniały warunki konkursu. Przyjęta oferta badawcza dotycząca oszacowania rozpowszechnienia hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych zakładała przeprowadzenie badań w ostatnich 2 miesiącach 2011 r. i w 2012 r. Zatem na raport z tych badań jeszcze czekamy. W listopadzie 2011 r. Krajowe Biuro ogłosiło drugi konkurs jednak, zgodnie z przepisami, konsekwencje finansowe tego konkursu przypadają na 2012 r. W wyniku dwóch naborów wniosków w 2011 i marcowego w 2012 r. zawarto umowy ogółem na kwotę 4,6 mln. zł. W tym roku odbędą się jeszcze 2 kolejne konkursy – pod koniec lipca na realizacje zadań w roku 2012 i w październiku na kwotę około 13 mln na realizację zadań w roku następnym. Ile wniosków wpłynie w odpowiedzi na konkursy nie jest zależne od Krajowego Biura.

WP: Jakimi danymi dysponuje Fundusz, jeżeli chodzi o liczbę osób uzależnionych od gier hazardowych?

Z badań przeprowadzonych przez Fundację CBOS w 2011 roku szacowany odsetek osób uzależnionych od gier na pieniądze wśród ogółu dorosłych Polaków wynosi łącznie 3,9% („Uzależnienie od hazardu”, raport z badań ilościowych, CBOS, 2011). Jeżeli chodzi o młodzież, to wyniki badań przeprowadzone w 2011 roku w ramach Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach - ESPAD) wskazują, że około jednej trzeciej młodych respondentów przynajmniej raz w życiu grała w gry hazardowe, a w czasie ostatnich 30 dni takie zachowanie zadeklarowało prawie 9% uczniów trzecich klas gimnazjów i 10% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Biorąc pod uwagę kryteria diagnostyczne zastosowane w badaniu można szacować, że ok. 2% młodzieży może być zagrożonych hazardem problemowym.

Jak już wspomniano, jednym z pierwszych projektów realizowanych ze środków Funduszu jest badanie dotyczące oceny rozpowszechnienia hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych, którego wyniki zapewne uzupełnią wiedzę w tym zakresie.

Czy w statystykach osoby uzależnione od hazardu traktuje się całościowo? Czy istnieje rozróżnienie na uzależnionych od gier w modelu gracz kontra kasyno oraz gracz kontra gracz?

Z punktu widzenia diagnozy i terapii osób uzależnionych najważniejsze jest, czy osoba ta spełnia kryteria diagnostyczne uzależnienia od hazardu i nie jest istotne, w jakim modelu ta gra się odbywa.

Jakie dane posiada fundusz na temat osób grających w pokera (przez internet lub tradycyjnie)?

Nie posiadamy takich danych.

WP: Czy posiada Pani informację, na jakich badaniach bazowało Ministerstwo Finansów, a o których mówił w wywiadach Jacek Kapica, przygotowując obowiązującą ustawę o grach hazardowych?

Krajowe Biuro nie uczestniczyło w pracach nad ustawą o grach hazardowych, nie są nam zatem znane szczegóły dotyczące wyników badań, które wówczas brano pod uwagę.

WP: Jak wygląda metodologia badań dotyczących uzależnienia od hazardu? Czy istnieje ogólnie przyjęty model, czy każdy przyjmuje swoje własne założenia?

Ogólne zasady metodologiczne są wspólne dla wszystkich badań, szczegółowe rozwiązania zaś zależne są od specyfiki problemu badawczego oraz kontekstu kulturowego w jakim prowadzone są badania. KBPN ogłaszając konkurs na badania przykłada dużą wagę do kwestii metodologicznych, dbając o to, aby stosowane były metody uznane za sprawdzone. Poprawność metodologiczna stanowi istotne kryterium wyboru projektu. W efekcie w badaniach zlecanych przez KBPN znajduje szerokie zastosowanie dorobek metodologiczny nauki światowej w tym obszarze zagadnień.

WP: Czy korzystają Państwo z badań innych ośrodków dotyczących problemu uzależnienia od hazardu?

Interesują nas wszelkie wyniki badań dotyczące problematyki hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych. Znane są nam badania np. realizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w latach 2009-2011.

Źródło: WolnyPoker.org

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły