Ustawa hazardowa znów w Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa hazardowa znów w Trybunale Konstytucyjnym 0001

Po raz kolejny pojawiły się wątpliwości związane z ustawą hazardową, która obowiązuje na terytorium naszego kraju. Tym razem wątpliwości dotyczą kar pieniężnych przewidzianych w ustawie hazardowej.

Postanowieniem z dnia 21.05.2012 roku (sygn. III SA/Gl 1979/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odesłał do kontroli realizowanej przez Trybunał Konstytucyjny zapisy art. 89 ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych.

Uzasadnienie postawionego Trybunałowi pytania prawnego nie sposób ocenić inaczej, jak tylko jako druzgocącą krytykę uregulowania dotyczącego kar pieniężnych przewidzianych w ustawie hazardowej.

Sąd, w swojej obszernej wypowiedzi wskazał, iż przepis art. 89 ustawy narusza, w jego ocenie, szereg zasad konstytucyjnych, to jest:

  • zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa oraz z zasadę racjonalności działań ustawodawcy, które wypływają z ustanowionej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego;
  • zasadę winy jako podstawy odpowiedzialności, wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji);
  • zasadę poprawnej legislacji, stanowiącą element zasady demokratycznego państwa prawa, statuowanej w art. 2 Konstytucji RP;
  • zasadę godności człowieka jako najwyższego i niezbywalnego dobra (art. 30 Konstytucji);
  • zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  • zasady równości oraz sprawiedliwości społecznej (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP).

Proces podważania legalności ustawy o grach hazardowych, obowiązującej w Polsce od 01.01.2010 roku, zaobserwować można było już w chwili jej pośpiesznego uchwalania, jesienią 2009 roku. Od tamtego czasu poszczególne jej uregulowania trafiły do stosownych organów, kompetentnych by dokonać weryfikacji legalność działań krajowego prawodawcy – przypomnijmy:

  • art. 129 ust.2, art. 135 ust.2, art. 138 ust.1 ustawy skierowano do kontroli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej po serii trzech pytań prejudycjalnych, postawionych przez WSA w Gdańsku;
  • Do tego samego Trybunału trafiło też uregulowanie art. 29 ustawy, po pytaniu prawnym zadanym przez Sąd Rejonowy w Zakopanem – jako wynik głośnej medialnie "afery reklamowej", rozpętanej przez Służbę Celną przy okazji konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich;
  • art. 135 ust.2 jest natomiast bohaterem pytania prawego zadanego Trybunałowi Konstytucyjnemu przez WSA Poznań.

Obecnie więc kolejny przepis ustawy staje się przedmiotem postępowania weryfikującego jego legalność. Należy jednak podkreślić, że tym razem wypowiedź sądu administracyjnego nie pozostawia wątpliwości co do sposobu, w jaki oceniono jakość uregulowań stworzonych nieco ponad 2 lata temu na przysłowiowym kolanie. Czy w takiej sytuacji szef Służby Celnej, odpowiedzialny za owego potworka legislacyjnego, nadal będzie niezłomnie głosił tezę, że ustawa nowelizacji nie wymaga? Albo inaczej: jak długo zwierzchnicy będą tolerować na wysokim, odpowiedzialnym stanowisku aroganckiego urzędnika, który po prostu wie lepiej niż kształceni w prawie sędziowie…?

Sentencję wraz z uzasadnieniem można przeczytać pod tym linkiem...

Źródło:InterPlay

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły