Jacek Kapica - "Nie przewidujemy zmiany przepisów ustawy hazardowej "

Jacek Kapica - "Nie przewidujemy zmiany przepisów ustawy hazardowej " 0001

Na portalu internetowym Gazety Wyborczej pojawił się wywiad z wiceministrem finansów Jackiem Kapicą, którego tematem był oczywiście poker. Nie od dzisiaj wiadomo, jakie poglądy na temat naszej ukochanej gry ma Pan wiceminister, ale zapraszamy do lektury z której możecie np dowiedzieć się tak ciekawych rzeczy jak to, że "urządzanie gier w pokera przez internet mogłyby zainteresować się także grupy przestępcze."

Czy poker jest grą losową czy grą umiejętności? Gracze w pokera wskazują, że to strategiczna gra umiejętności z elementem losowym.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, gry hazardowe to gry losowe, zakłady wzajemne oraz gry na automatach. Do gier losowych wymienionych w przepisach ustawy zaliczane są gry w karty, wśród których znajduje się również gra w pokera. Ustawodawca przesądził więc, że gra w pokera jest grą losową, która podlega przepisom ustawy. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie funkcjonowało w Polsce już na gruncie ustawy z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku ze skargą Polskiej Federacji Pokera Sportowego uznał, że gra w pokera Texas Holdem jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

To, że poker nie jest dyscypliną sportową, jednoznacznie wynika również z ustawy o sporcie. Według naszej wiedzy poker nie jest reprezentowany przez międzynarodową organizację sportową, która byłaby członkiem międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Organizacje reprezentujące w Polsce interesy pokera, jakkolwiek by się nie nazywały, działają w formie stowarzyszeń, a nie federacji sportowych.

Zdaniem pokerzystów obecnie funkcjonująca ustawa hazardowa wprowadza niesprawiedliwy podział na rynku - bukmacherom daje prawo oferowania zakładów wzajemnych w sieci, a dyskryminuje pokera, który jest zakazany online.

Czy poker jest w Polsce dyskryminowany?

Z ustawy wynika generalny zakaz urządzania "gier kasynowych" (do których zaliczany jest poker) przez sieć internet. Jest to rozwiązanie kompleksowe, obejmujące gry zaliczane do grupy gier o najwyższym stopniu uzależnienia. Zakaz ten realizuje przede wszystkim cel społeczny - ochronę przed uzależnieniami oraz ochronę nieletnich. Nie może tu być mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji. Funkcjonujące rozwiązania są wyrazem przyjętej polityki reglamentacji rynku gier hazardowych.

Można spotkać się z opiniami, że wejście w życie ustawy hazardowej w 2010 r. i jej nowelizacja w 2011 r. doprowadziły do rozwoju w Polsce szarej strefy. Czy Ministerstwo Finansów posiada dane dotyczące rozwoju szarej strefy w branży hazardowej w ostatnich latach?

Celem wprowadzenia w życie ustawy hazardowej było m.in. ograniczenie dostępu do tzw. ulicznego hazardu, najbardziej szkodliwego, szczególnie dla osób młodych oraz ograniczenie szarej strefy. Tam gdzie w gospodarce mamy do czynienia z ograniczeniami, szara strefa jest elementem stałym, którego nie da się do końca zlikwidować. Istotne jest, aby miała ograniczony zakres. Skala szarej strefy w żadnej dziedzinie nie jest możliwa do precyzyjnego określenia, tym bardziej nie jest możliwe rzetelne oszacowanie jej kwotowych wartości. Naszym zadaniem jest egzekucja prawa, z czego skutecznie się wywiązujemy poprzez konsekwentne eliminowanie patologii z rynku gier, zarówno nielegalnych automatów, jak i nielegalnych turniejów pokera.

Warto wspomnieć tu o danych dotyczących uzależnień od hazardu. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób zaliczyła "patologiczny hazard" do rangi osobnego zaburzenia psychicznego. Dane NFZ wskazują na wzrost liczby osób uzależnionych od hazardu, którym towarzyszy wzrost wydatków na ich leczenie. Tylko do września 2009 roku wydatki na leczenie osób uzależnionych od hazardu wzrosły o około 80 proc. w stosunku do poprzedniego roku. To uzasadnia przyjęte rozwiązania reformy rynku gier.

Czy gdyby gra w pokera w internecie oraz turnieje pokera poza kasynami były dozwolone i opodatkowane, zwiększyłoby to znacznie wpływy do budżetu? O ile?

Przedstawiciele branży twierdzą, że do budżetów państw, które opodatkowały turnieje pokera i grę w pokera w internecie, wpływają rocznie miliony dolarów. Jednymi z wielu przesłanek uchwalenia ustawy o grach hazardowych było zwiększenie ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. Z tych też względów ewentualne zalegalizowanie urządzania gry pokera przez internet, a tym samym budowanie zachęty do korzystania z tego typu rozrywki, mogłoby być uznane za działanie w innym kierunku niż zakładany na etapie opracowywania ustawy. Przyjęcie tego typu rozwiązania znacząco zwiększyłoby dostępność tej gry, wpłynęłoby na jej spopularyzowanie i w dalszej konsekwencji zwiększenie liczby graczy oraz liczby uzależnionych. Nie można również wykluczyć, że urządzaniem gier w pokera przez internet mogłyby zainteresować się także grupy przestępcze.

Aspekty finansowe związane z wpływem do budżetu środków finansowych są oczywiście ważne, lecz nie powinny przesłaniać wskazanych powyżej celów ogólnospołecznych, jakimi kierowano się na etapie tworzenia projektu ustawy. Mam na myśli m.in. badania dot. uzależnień, o których mówiłem wcześniej. Z tych też względów nie przewiduje się obecnie zmiany obowiązujących przepisów w kierunku umożliwienia urządzania turniejów gry pokera przez internet oraz poza kasynami gry.

Czy ustawa hazardowa w obecnym kształcie wymaga przeglądu i czy resort finansów planuje w niej jakieś zmiany?

Na bieżąco monitorujemy funkcjonowanie przepisów ustawy o grach hazardowych. Ustawa ta, jak każdy inny akt prawny, z biegiem czasu może podlegać pewnym modyfikacjom. Zmiany są naturalną konsekwencją oceny funkcjonowania danych przepisów, zwłaszcza takich, które regulują określoną sferę działalności gospodarczej. Analizujemy wpływające do nas opinie i propozycje, również w zakresie regulacji gry w pokera. Dlatego nie wykluczamy kolejnej nowelizacji. Jednak pamiętając o ochronie społeczeństwa przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą hazard, nie przewidujemy całkowitego "wyjęcia" pokera spod regulacji ustawy o grach hazardowych.

Źródło: http://wyborcza.biz

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły