WSOP 2018

PFPS - Ministerstwo Finansów: Kolejne pisma, zmian brak!

PFPS

Od kilku miesięcy, wiceminister finansów Jacek Kapica zapowiadał rozmowy o legalizacją pokera sportowego, te "szczere chęci", nie bardzo przekładają się czyny, co doskonale widać po ostatnim piśmie nadesłanym do Polskiej Federacji Pokera Sportowego.

Nadeszła oczekiwana przez kilka miesięcy decyzja o rozpatrzeniu wniosku PFPS o organizacje rozgrywek pokerowych w Polsce.

Rozstrzyga się,

że rozgrywki rozgrywane w sportowego pokera turniejowego w odmianie Texas Hold`em freezeout są grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.

Uzasadnienie

Na podstawie załączonych do wniosku regulaminu rozgrywek a przede wszystkim z art. 2 ust. 3 ustawy o grach wynika wprost, że decyzją Minister Finansów rozstrzyga, czy gra losowa posiada „cechy” wymienione w ust.1.

Do cech tych zalicza się:

  • grę o wygrane pieniężne lub rzeczowe,
  • zależność (w szczególności) wyniku od przypadku,
  • określenia warunków gry regulaminem” w turniejach jak wynika z regulaminu rozgrywek zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy, medale.

Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy w myśl art. 2 ust. 1 w/w ustawy grami losowymi, są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy w szczególności od przypadku, a warunki gry określa regulamin. W tymże regulaminie Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Celnej dopatruje się w pierwszej kolejności czystego zła podczas regulaminowego „Chip race” okrutnego „misdeal” złego „String Bet” oraz strasznego „All in”.

Na sam koniec tej niebywale ciekawej literatury cytującej te wszystkie straszne cechy losowe w grze otrzymujemy jasny przekaz, że „ z uwagi na fakt, iż oferowana przez wnioskodawcę odmiana gry w pokera tj. Texas Hold` em freezeout stanowi grę losową objęta jest zakazem reklamy i promocji, o którym mowa w art. 29 ustawy.” Jednocześnie organ informuje, iż kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność karną za przestępstwa, i ponadto, przewiduje kary pieniężne w związku z urządzaniem gier hazardowych bez koncesji. Na samym końcu zostało podkreślone zostało, iż uprawnienia Ministra Finansów określone w art. 2 ust 6 ustawy nie stanowi naruszenia zasad swobody działalności gospodarczej oraz nie uchybia zasadzie, że możliwość jej ograniczenia dopuszczona jest tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Zarząd PFPS złożył odwołanie od decyzji w trybie art. 221 OP w całości zaskarżamy, iż rozgrywki turniejowe w TH są grą losową, a decyzji zarzucamy naruszenie:

Art. 2 ust. 6 w zw. Z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy poprzez błędna interpretację, art. 29 ustawy wobec błędnej interpretacji w kontekście złożonego wniosku, art. 44 ustawy poprzez pominiecie, art. 120-122 OP poprzez pominiecie i uchylenie się od postępowania w sprawie i przekroczenie granic wniosku, a także oparcie rozstrzygnięcia o z góry ustaloną koncepcję oraz pominiecie istoty i regulaminu gry – poker sportowy TH freezeout, nie wskazania stopnia przypadku, błędne uznanie, że puchary, medale, dyplomy są tożsame z wygranymi pieniężnymi lub rzeczowymi, art. 207 par. 2 w zw. Z art. 210 par 1 pkt 5 OP przez rozstrzygniecie z pominięciem żądania strony oraz oczywiste naruszenie logiki, gdyż rozgrywki nie mogą być nigdy grą losową, art. 210 par. 1 pkt 6 OP poprzez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego, a jedynie odwołanie się do zapisu art. 2 ust 1 pkt 4 i 5 z pominięciem art. 2 ust 6 tej ustawy.

PFPS wnosi o gruntowne przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Poniżej znajdziecie skany uzasadnienia.

PFPS - Ministerstwo Finansów: Kolejne pisma, zmian brak! 101

Źródło: PFPS.PL

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły