Poker Online - Gra za granicą: Czy opłacalna?

Poker Online - Gra za granicą: Czy opłacalna? 0001

Kilka dni temu na łamach portalu eporady24.pl, ukazał się ciekawy artykuł odnoszący się do kwestii legalizacji funduszy, które zostały uzyskane dzięki grze w pokera online. Cały artykuł przedstawiony jest formie odpowiedzi na pytanie jednego z czytelników owego portalu. Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszoną treścią tej "porady prawnej".

Czy jest możliwość zalegalizowania dochodów z pokera internetowego w Polsce? Planuję przeprowadzić się np. na Litwę, tam grać i zarabiać. Potem wrócić do Polski i kupić np. mieszkanie. Czy w takiej sytuacji będę miał problemy z urzędem skarbowym? Jak ewentualnie udokumentować takie dochody?

Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej dotyczącej gry w pokera w Polsce stwierdzić należy, że największy problem stanowi fakt, że zgodnie ugruntowaną interpretacją obowiązujących przepisów granie w pokera przez Internet (rozgrywki organizowane przez podmioty zagraniczne) jest czynnością nielegalną, przeanalizowaną na gruncie przepisów karnych. Co za tym idzie, nie ma zgodnej z prawem możliwości zalegalizowania takich dochodów.

Należy natomiast zauważyć, że nielegalne jest granie przez Internet na terytorium Polski – zgodnie z art. 107 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) ten, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie; w przypadkach mniejszej wagi podlega karze mandatu za wykroczenie skarbowe.

Moim zdaniem więc byłaby szansa zalegalizowania wyżej wymienionych dochodów, jeżeli uczestniczyłby Pan w grze tylko w takim czasie, kiedy nie przebywałby Pan na terytorium kraju. W mojej ocenie nie ma tu potrzeby całkowitej zmiany rezydencji – wystarczyłoby zadbać o to, aby w chwilach, kiedy łączy się Pan z serwerem organizatora, zawsze przebywać na terytorium kraju, w którym jest to postępowanie legalne.

Takie wygrane podlegałyby moim zdaniem opodatkowaniu w Polsce podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% uzyskiwanych wygranych (w założeniu, że wybrałby Pan kraj Unii Europejskiej lub EOG) – takie opodatkowanie wynika bezpośrednio z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r .o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zgodnie z którym od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (…) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Należy tu oczywiście uwzględnić dodatkowo przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jednak według większości umów dochody z gier podlegają opodatkowaniu wyłączenie w kraju zamieszkania podatnika.

Zaproponowana przez Pana zmiana rezydencji wydaje się być kłopotliwa – w chwili obecnej kryterium decydującym jest w tej kwestii tzw. ośrodek interesów życiowych. Aby więc w ogóle móc mówić o zmianie rezydencji, musiałby Pan mieć ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z krajem, do którego zamierza Pan się przeprowadzić, niż z Polską. Jeżeli więc Pańska rodzina mieszka w Polsce, ma Pan tu mieszkanie etc. – przeniesienie rezydencji może być problematyczne (choć nie niemożliwe).

Dodatkowym problemem jest ewentualne udokumentowanie dochodów – i o to należy bezwzględnie zadbać, niezależnie, czy decydowałby się Pan na pozostanie w Polsce, czy też zdecyduje się na zmianę miejsca zamieszkania. W razie ewentualnej kontroli podatkowej posiadane dokumenty pozwolą na uniknięcie sankcyjnej 75-procentowej stawki podatkowej z tzw. nieujawnionych źródeł.

Ponieważ jednak przepisy są niejednoznaczne, nie ma gwarancji, że w razie ewentualnej kontroli podatkowej moje poglądy zostaną podzielone przez organy skarbowe. Z tego powodu warto byłoby rozważyć wystąpienie w Pańskiej sytuacji o tzw. interpretację indywidualną. Istnieje jednak ryzyko, że po złożeniu przez Pana wniosku organy podatkowe zainteresują się Pana dotychczasowymi dochodami i zechcą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (wspomniana przeze mnie możliwość legalizacji dochodów dotyczy zdarzeń przyszłych, natomiast w dalszym ciągu pozostaje problem dotychczasowych dochodów, uzyskanych z uczestnictwa w grach na terytorium Polski). Należy jedynie mieć nadzieję, że tego typu „przestępstwa” nie są w tej chwili w centrum zainteresowania prokuratury oraz że uniknie Pan kontroli w tym zakresie bądź karalność ulegnie przedawnieniu.

Reasumując – jeżeli zależy Panu na szansie zalegalizowania dochodów, należy bezwzględnie zaprzestać uczestniczenia w rozgrywkach na terytorium Polski; przy logowaniu się na serwerze z terytorium kraju nie widzę w obecnym stanie prawnym możliwości zalegalizowania dochodu.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły