WSOP 2018

Kolejne problemy z polską ustawą?

żetony pokerowe

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 27 sierpnia 2010 r. do ustawy o grach hazardowych może skutkować odwrotnymi, niż zakładała to ustawa, konsekwencjami na rynku kasynowym w Polsce.

W myśl ustawy, regulacjom miały zostać poddane warunki i zasady działalności rynku gier hazardowych, co miało doprowadzić m.in. do likwidacji salonów gier na automatach do 2015 r. Tymczasem, wadliwy system punktacji w przetargach na uzyskanie koncesji kasynowych, określony rozporządzeniem Min. Finansów, spowodował sytuację, w której salony gier nie znikną z rynku, ale będą nadal funkcjonowały – jedynie pod szyldem kasyn.

Nowelizacja ustawy hazardowej była spowodowana koniecznością unormowania warunków urządzania oraz zasad działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Miało to skutkować wprowadzeniem jasnych i przejrzystych regulacji dla rynku gier hazardowych oraz zlikwidowaniem występujących na rynku nieprawidłowości, a także – w konsekwencji – likwidacją do 2015 r. salonów gier.

Jednakże w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Finansów do ustawy o grach hazardowych, funkcjonują zapisy, które mogą spowodować niekorzystne konsekwencje dla rynku kasynowego w Polsce - odwrotne od zakładanych przez ustawodawcę.

Największe kontrowersje budzi punktacja przyznawana w procesie przetargowym na koncesję operatorów kasyn. W obowiązującym rozporządzeniu, kluczowym kryterium w punktacji przetargowej jest atrakcyjność proponowanej lokalizacji, a szczególnie wysoko oceniany jest standard budynku (można uzyskać 15 na 35 możliwych punktów).

Znacznie istotniejsze kryterium tj. doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gier hazardowych jest punktowane nieporównywalnie nisko (1 punkt na 35 możliwych). W ocenie w ogóle nie jest brana pod uwagę wysokość przychodów, a tym samym wpływów do budżetu Państwa, które generuje dany operator kasyna ani liczba zatrudnionych osób.

Tymczasem spółka Casinos Poland zasiliła w 2010 roku budżet Państwa (bezpośrednio lub pośrednio) kwotą w wysokości 84 mln zł, w tym z tytułu samego podatku od gier - kwotą 67 mln zł, co stanowiło 52 proc. podatku od gier zapłaconego przez wszystkie kasyna w Polsce.

Przychody flagowego kasyna Casinos Poland, mieszczącego się w Hotelu Marriott w Warszawie, stanowiło ok. 50 proc. przychodów na warszawskim rynku kasyn, co daje mu pozycję lidera wśród kasyn w Polsce.
Jednak w świetle obowiązujących zapisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o grach hazardowych, przyszłość właśnie tego kasyna jest zagrożona.

W województwie mazowieckim, w ramach przetargu o koncesję na operatora kasyna, wraz z kasynem w Hotelu Marriott konkurują m.in. kasyna w Płocku, Siedlcach i Radomiu. Kasyno w w Hotelu Marriott generuje najwyższy w Polsce podatek od gier na poziomie 27, 3 mln zł (2010 r.), osiąga największe obroty w skali kraju (obroty: 282,4 mln zł, przychody: 55 mln zł), zatrudnia największą liczbę pracowników oraz gromadzi największą liczbę klientów w skali roku (ponad 100 000 osób).

Jednak w świetle obowiązującej punktacji przetargowej może przegrać z dowolnym kasynem, które będzie umiejscowione w zabytkowym obiekcie hotelowym o wysokim standardzie, w przypadkowej lokalizacji – np. w zabytkowym dworku w małej podwarszawskiej miejscowości.

Zastosowanie kryteriów obowiązującego rozporządzenia spowodowało, że w obecnej sytuacji przetargi mogą wygrywać podmioty wyszukujące najwyżej punktowane lokalizacje, a nie operatorzy lat prowadzący najlepiej prosperujące kasyna.

Dotychczas większość nowych koncesji na prowadzenie kasyna zostało wydane na lokalizacje, w których obecnie jest prowadzona działalność salonów gier na automatach (Lublin, Zamość, Białystok, Elbląg, Opole, Gdańsk, Jastrzębia Góra).

W konsekwencji obowiązującego rozporządzenia - istnienie prawdziwych kasyn w Polsce jest zagrożone. Wśród głównych niebezpieczeństw wymienia się m.in. otwieranie kasyn w małych miejscowościach i eliminację z rynku największych ośrodków cieszących się dobrą renomą; monopolizację rynku kasyn przez najsilniejszy podmiot działający w zakresie gier na automatach oraz przekształcanie istniejących salonów gier w "quasi-kasyna".

Powyższy, prawdopodobny scenariusz skutkować będzie deprecjacją kasyna jako miejsca rozrywki poprzez obniżenie jakości usług, oferty i obsługi; spadkiem wpływów do budżetu Państwa z tytułu podatku od gier i innych kontrybucji, a także redukcją liczby pracowników.

Aby zapobiec realizacji tego niekorzystnego scenariusza, spółka Casinos Poland postuluje zmianę kryteriów oceny w procesie przetargowym, szczególnie w obszarach dotyczących: przychodów uzyskanych w poprzednich latach przez operatorów kasyn, liczby zatrudnionych pracowników, doświadczenia (liczonego w latach) w działalności na rynku gier hazardowych oraz zachowania konkurencji wśród operatorów działających na lokalnym rynku. Proponowane zmiany zapewnią rzetelność procesu przetargowego i utrzymanie wysokiego poziomu usług w kasynach, a także gwarancję wysokich i stałych wpływów do budżetu Państwa.

***

Spółka Casinos Poland istnieje na rynku od 23 lat (powstała w 1988 r.). Jako pierwsza firma w Polsce otrzymała licencję na prowadzenie gier hazardowych. Spółka prowadzi siedem kasyn: dwa w Warszawie, po jednym w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdyni i w Katowicach. Casinos Poland zatrudnia obecnie 719 pracowników. W 2010 r. spółka wygenerowała 84 mln zł wpływów do budżetu, w tym 67 mln zł w ramach podatku od gier. W 2010 r. kasyna należące do Casinos Poland odwiedziło 275 tys. gości, z czego 30 proc. stanowili obcokrajowcy.

Właścicielami Spółki są: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (33,3%), P. P. Porty Lotnicze (33,3%) oraz Century Casinos Poland Sp. z o.o. (33,3%), której 100%-owym właścicielem jest Century GmbH.

źródło:informacja prasowa

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły