SuperStar Showdown: Blom nieznacznie pokonuje Polaka

Viktor "Isildur1" Blom

Po rozegraniu kilku pojedynków na wysokie stawki, Isildur1 zasiadł tym razem do pojedynku z jednym z kwalifikantów, którym był polski gracz o nicku "Mastermixus". Otrzymał on bankroll 15,000$. Mecz jak zwykle miał trwać do momentu rozegrania 2,500 rąk (lub bankructwa jednego z graczy), a grano na stawkach 5/10$.

Po kilkunastu minutach Polak zgarnął pierwszą większą pulę. Na stole leżały {9-Hearts}{3-Spades}{2-Clubs}{10-Diamonds}. Blom na turnie zreraisował Polaka z 80$ do 265$ i otrzymał call. River to {5-Spades}, a Blom zagrał shove za 995$. Mający w ręce {9-Clubs}{10-Spades} Mastermixus zrobił easy call i zgarnął ładną pulę. Blom co prawda odrobił straty gdy jego asy pokonały walety Polaka, ale niedługo później sprawdził 5-bet shove preflop Polaka mając {A-Hearts}{K-Spades} i przegrał na {A-Diamonds}{J-Spades}, bo nasz gracz trafił waleta, na turnie dwie pary, a na riverze fula. Po około 250 rozegranych rękach Polak prowadził o 1,140$.

Niedługo później prowadził już Isildur1. Po 400 rozdaniach to on notował zysk 1,710$. Mastermixus próbował wyblefować Szwedza, ale zrobił to w niewłaściwym momencie. Mając {Q-Spades}{9-Spades}, Polak zagrał semi blef na flopie {K-Spades}{10-Diamonds}{8-Spades}, check-raisując Bloma z 50$ do 170$. Blom sprawdził, a na turnie spadła {7-Diamonds}. Mastermixus dalej reprezentował dużą rękę i zagrał za 240$. Blom zaś sprawdził. River to {3-Diamonds} i Mastermixus zagrał za pozostałe 735$ - Blom sprawdził i pokazał {2-Diamonds}{8-Diamonds}, a więc kolor.

Niestety gra nie układała się po myśli Polaka. Na tym samym stole zaledwie kilka rąk później, {A-Hearts}{A-Diamonds} nie dało rady {7-Spades}{8-Spades} Bloma, bo ten na riverze złapał tripsa. W kolejnej ręce gdy na stole leżały {K-Clubs}{Q-Clubs}{4-Clubs}{9-Spades} Blom zagrał check-raise all in mając {2-Clubs}{3-Clubs}. Mastermixus sprawdził z {K-Spades}{Q-Diamonds}, ale nie złapał fula na riverze. Szwed zwiększył wtedy swoje prowadzenie do 4,705$.

Po 5-minutowej przerwie, o którą poprosił Polak, gra zaczęła układać się nieco lepiej. Para ósemek Polaka okazała się być lepsza od {A-Spades}{Q-Diamonds} Bloma, a później asy pokonały króle Szweda. Po 674 rękach Blom prowadził tylko o 450$.

Po kolejnych 325 rękach to Polak prowadził z przewagę jednego buy-ina. Blom wygrywał wiele małych pul bez sprzeciwu Polaka, a nasz gracz koncentrował się raczej na dużych pulach. Wtedy to udało mu się wygrać aż 3 all-iny z rzędu. W pierwszej Polak skompletował na riverze nutsowy kolor, podczas gdy Blom miał kolor do króla, w drugiej Mastermixus zgarnął 3,970$ mając top parę, a w trzeciej walety utrzymały się przeciwko {A-Spades}{K-Diamonds} Isildura1. Po 1,458 rękach Mastermixus prowadził od 3,705$.
Niestety w ciągu 200 kolejnych rąk Szwed zmniejszył sporo tę przewagę, ale to Mastermixus dzięki trafionemu na river asowi zgarnął w jednym z rozdań pulę 4,705$.

Po podziale jednego ze stacków i reloadzie Bloma, mogliśmy oglądać na jednym stołów jeszcze większą pulę. Na flopie {5-Hearts}{4-Diamonds}{2-Diamonds} obaj gracze weszli all-in, Polak mając strita z {A-Hearts}{3-Hearts}, a Blom mając drawa do strita i koloru z {J-Diamonds}{3-Diamonds}. Turn to {Q-Clubs}, ale river to {J-Diamonds} i to Blom zgarnął pulę 6,230$. Do końca gry zostawało w tym momencie 861 rąk, a Szwed prowadził o 290$.

Prowadzenie zmieniało się przez kolejne ręce. Gdy gracze przekroczyli granicę 2,000 rozdań, Mastermixus wygrał all-ina preflop z parą dam, przeciwko parze dziesiątek Isildura1. Niestety później rozegrało się rozdanie, które przesądziło o wygranej Szweda. Polak otworzył min-raisem do 20$ z {Q-Spades}{J-Clubs}, Blom zagrał 3-beta do 90$, a Mastermixus sprawdził. Na flopie {Q}{9-Spades}{8-Diamonds} Szwed zagrał za 120$ i Polak sprawdził. Turn to {6-Diamonds} i Blom zagrał za 250$, a Polak zaś sprawdził. Na riverze spadła {2-Clubs}. Blom zagrał shove za 825$ i Mastermixus sprawdził, ale jego top para nie była dobra przeciwko królom Bloma. Przez ostatnie 100 rąk w pojedynku nic się nie zmieniło i to Isildur1 wyszedł z niego zwycięsko, notujac profit 1,279$.

Mastermixus zagrał bardzo dobrze cały pojedynek i zatrzymał dla siebie 13,721$. Gratulujemy!

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły