Sąd oddala skargę na decyzję MF

Naczelny Sąd Administracyjny

Wczoraj o godzinie 11:30 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozpoczęła się rozprawa w sprawie skargi, którą Polska Federacja Pokera Sportowego złożyła na decyzję Ministra Finansów (poker został zaliczony do gier losowych i podlega ustawie).

W rozprawie uczestniczyli przedstawiciele PFPS (Paweł Abramczuk oraz jego pełnomocnik Andrzej Herman), zaś Ministerstwo Finansów reprezentował radca prawny. Michał Wiśniewski oraz adwokat Daria Gorzkiewicz - Fabijańczuk reprezentowali Polski Związek Pokera.

Najpierw sąd odnotował fakt wpłynięcia pisma procesowego oraz pisma procesowego z dowodami, a następnie zarządzona została 10 minutowa przerwa na zapoznanie się z dokumentami. Po przerwie pełnomocnik PFPS podtrzymał wniosek zgłoszony na poprzedniej rozprawie (o przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego). Niestety sąd wniosek oddalił, argumentując, że zajmuje się tylko ustaleniem legalności decyzji Ministra Finansów, a nie merytoryczną częścią sprawy.

Następnie jeden z sędziów przedstawił całą sprawę i korespondencję pomiędzy PFPS, a MF. Ministerstwo uznało, że zaledwie jeden element losowy przesądza o zakwalifikowaniu do gier losowych. Inne warunki, takie jak regulamin i nagrody, również zostały spełnione. Tutaj nastąpiło też podkreślenie, że dodanie przymiotnika "sportowy" (na które nacisk kładzie PFPS), nie zmienia charakteru gry i nie mogło mieć to wpływu na zmianę stanowiska i decyzji Ministerstwa Finansów. Niestety argumentacja, którą przedstawiał w swoim piśmie Polski Związek Poker, nie została zbyt szczegółowo omówiona przez Sąd.

Pełnomocnik PFPS podtrzymał skargę, a przedstawiciel Ministerstwa Finansów wniósł o jej oddalenie, uznając je za niezasadną. Sąd zapytał w tym momencie, czy rzeczywiście zakwalifikowanie pokera do gier losowych takich jak blackjack czy inne, powoduje, że gry nie mogą być organizowane. Odpowiedź była następująca: tak i turnieje te przeniosły się poza nasze granice.

Adwokat Daria Gorzkiewicz - Fabijańczuk, która reprezentowała Polski Związek Pokera, poparła stanowiska PFPS. Jej zdaniem konieczne było powołanie biegłego, który wypowiedziałby się w sprawach merytorycznych, bo mają tutaj one zasadnicze znaczenie. Po przerwie, którą ogłosił sąd, miał zapaść wyrok.

Niestety, Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu sprawy, skargę PFPS postanowił oddalić. Wyrok ten nie jest prawomocny.

W objaśnieniu decyzji mogliśmy usłyszeć, że rolą Sądu jest kontrola decyzji z punktu widzenia, czy jest on legalny czy nie. W tej sytuacji powoływanie biegłych nie jest jego rolą. Sąd podkreślił, że żaden biegły nie podjąłby się wydania opinii, że w pokerze nie ma losowości, bo ta zawsze występuje kiedy rozdawane są karty. W opinii sądu, inna decyzja Ministerstwa Finansów mogłaby zostać wydana, gdyby zmieniona została definicja gry hazardowej zawartej w ustawie.

Powyższe wiadomości nie są dla nas optymistyczne. Będziemy informować was jak wyglądają dalsze plany Polskiej Federacji Pokera Sportowego oraz Polskiego Związku Pokera.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły