Hazardowa okupacja – Stowarzyszenia sposobem na ligi Texas Hold'em ?

hazard

Ostatnie posunięcia państwowych organów stojących na straży prawa nieco ostudziły zapędy żądnych gry pokerzystów. Zamknięto większość klubów pokerowych w obawie przed kontrolami Służby Celnej. Ligi pokerowe zeszły do podziemia. Wyjątkiem potwierdzającym regułę, w całym defensywnym trendzie zachowań organizatorów lig, jest Olsztyńska Liga Pokerowa, działająca oficjalnie pod nazwą Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pasjonatów Pokera Sportowego. Jej członkowie znaleźli pewną metodę na pokonanie zapisów ustawy hazardowej. Sekret, jak już zapewne się domyślacie, tkwi w Stowarzyszeniu i jego specjalnym regulaminie. O tym poniżej.

W 7 rozdziałach, 31 artykułach i jednym załączniku został spisany Regulamin Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pasjonatów Pokera Sportowego. Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym zapisom, które wg organizatorów zapewnią spokój i swobodę gry w kraju gdzie Texas Hold'em został zdelegalizowany.

W Rozdziale I regulaminu zawarte zostały postanowienia ogólne stowarzyszenia. Poruszono kwestię nazwy, siedziby oraz podstawy prawne pozwalające na legalne funkcjonowanie. Najważniejszy zapis znajduje się w art. 5: Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich. Jest on kluczowym elementem w działalności Olsztyńskiej Ligi.

Cele Stowarzyszenia i środki ich realizacji, znajdujące się w Rozdziale II, są strategicznymi zapisami. W art. 6 zostaje wymieniony cel działalności oraz jego obszerna, ale warta uwagi, argumentacja: promowanie pokera jako sportu umysłowego; który w żadnym razie nie powinien być uznawany za grę losową w rozumieniu art. 2 Ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r., ze względu na brak istotnej roli przypadku dla wyników uzyskiwanych przez zawodników w długiej perspektywie czasu. Poker w odmianach takich jak Texas Hold'em czy Omaha jest grą o sumie zerowej, w której uczestnicy rywalizują między sobą (a nie np. z kasynem) i na początku rozgrywki mają równe szanse na zwycięstwo. Jakkolwiek poker we wspomnianych odmianach pozostaje grą o niepełnej informacji, to jednak przebieg rozgrywki jest uzależniony od umiejętności graczy, w szczególności od: znajomości i efektywnego stosowania zasad rachunku prawdopodobieństwa; odpowiedniego zarządzania żetonami; zdolności do wydedukowania siły kart rywala, w oparciu o przypisywane mu schematy zagrań; wyboru optymalnej kontrstrategii dla taktyki stosowanej przez rywala; właściwego interpretowania mowy ciała, sygnałów werbalnych i pozawerbalnych wysyłanych przez przeciwnika.

Ważny zapis asekurujący ligowe rozgrywki zostaje zawarty w art. 7: Stowarzyszenie nie ma prawa i nie będzie w żadnej formie uczestniczyło, ułatwiało czy pośredniczyło w organizacji gier losowych(...) zobowiązuje się do organizowania wyłącznie bezpłatnych rozgrywek pokerowych.

Najistotniejsze informacje zostały zapisane przez założycieli stowarzyszenia w art. 12 podpunkt b: Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez wspieranie szczególnie utalentowanych członków, finansowanie ich dalszego rozwoju ze składek członkowskich.

Kolejne, asekuracyjne zapisy znajdują się w Rozdziale III. Art. 15 i 16: ”W turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie zawodnicy nie uiszczają wpisowego, udział w rozgrywkach jest darmowy(...) Zawodnicy nie otrzymują żadnej formy wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w turniejach ligowych.

Rozdziały IV, V i VI zostały poświęcone typowo organizatorskim sprawom jak zasady przyznawania i utraty członkostwa, struktura organizacyjna oraz majątek. Ten ostatni zawiera istotny instrument polityki finansowej stowarzyszenia. Art. 28 mówi o możliwości dokonywania świadczeń pieniężnych w postaci darowizn dla najbardziej utalentowanych członków, „których postępy w lokalnych hobbystycznych rozgrywkach (ze szczególnym uwzględnieniem Ligi) pretendują do reprezentowania środowiska olsztyńskich graczy na arenie krajowej i międzynarodowej. Uzyskane w ten sposób środki obdarowany powinien przeznaczyć na samodoskonalenie i dalszy pokerowy rozwój np. na wpisowe do turniejów rozgrywanych w kasynach.”

Czytając powyższy regulamin, zadajemy sobie pytanie, czy taka forma organizacji rozgrywek całkowicie odciąża organizatorów i sprowadza turnieje do legalnej zabawy z darowiznami na rzecz najbardziej utalentowanych zawodników? Czas wszystko zweryfikuje...

Źródło: http://www.poker.olsztyn.pl

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły