WSOP 2018

Hazardowa okupacja – MF broni się przed KE

Hazardowa Okupacja

Z końcem stycznia Komisja Europejska zażądała od Polski wyjaśnień dotyczących braku notyfikacji ustawy hazardowej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010. Komisja cały czas miała wątpliwości o legalności procedury wdrażania w życie ustawy oraz samych jej zapisów. Cała sprawa była wielokrotnie omawiana w artykułach ”Hazardowa Okupacja”. Zainteresowanych odsyłamy do lektury. W skrócie: walka toczy się o przepisy techniczne. Bruksela powołuje się na prawo europejskie wg, którego żadna ustawa nie może wejść w życie bez jej zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Z kolei Polski Rząd mówi: ”Zgadzamy się z tym stanowiskiem, ale nasza ustawa nie zawiera żadnych przepisów technicznych! O co wam chodzi?”. W tym najlepszy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz.

Unia powołuje się na analogiczną sytuację, jaka miała miejsce kilka lat temu w Grecji. Zapadł tam niekorzystny dla państwa wyrok. Nałożono ogromne kary za zlekceważenie procedur wspólnoty. Zdaniem KE taki sam los może czekać Polskę.

"Naszym zdaniem przepisy te nie wymagają notyfikacji KE, gdyż nie zawierają przepisów technicznych. Regulacje techniczne zostały celowo wyłączone z ustawy o grach hazardowych do projektu jej nowelizacji, który zostanie przedstawiony KE do zatwierdzenia" – mówi Magdalena Kobos, rzecznik resortu finansów.

Polski resort finansów broni się przed Komisją Europejską interpretując prawo na swój sposób. Tłumaczy m.in., iż przepisy techniczne to wg niego przede wszystkim specyfikacje techniczne i pozostałe zasady oraz wymagania determinujące dane usługi, których respektowanie jest obligatoryjne. Takich treści nie ma we wcielonej w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawie, dlatego też notyfikacje były zbędne. MF zastosowało pewien mały trick. Otóż we wspomnianej ustawie rzeczywiście nie znajdują się wytyczne techniczne; jeśli chodzi o automaty, to jest jedynie wspomniane, że dla prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach potrzebna jest koncesja na prowadzenie kasyna gry. Przepis ten nie zawiera specyfikacji technicznych i innych wymagań wobec automatów do gry, gdyż zawarte są one przepisach dotyczących prowadzenia kasyna! W ten sposób ustawodawca odsyła nas do innej regulacji, omijając niedogodne procedury.

Ów procedury miałaby przejść planowana nowelizacja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Finansów. W niej zawarte byłyby wszystkie specyfikacje techniczne, gdyż na jej mocy zostanie wprowadzony zakaz organizowania gier przez internet. Możliwe będą jedynie zakłady wzajemne. Oczywiście w przypadku permanentnego spełniania wymogów ustawy przez organizatora (np. uzyskanie zezwolenia od MF). Ministerstwo tłumaczy, iż przepisy te celowo usunięto z tekstu głównego, gdyż na ich wprowadzenie konieczna jest zgoda UE.

W jakim celu miała być uchwalona ustawa potrzebująca do prawidłowego działania nowelizacji? Dziwna sytuacja, której powód znają chyba wszyscy...

Źródło: onet.pl

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły