Hazardowa okupacja – Kapica Revenge?

Hazardowa okupacja

Kilkadziesiąt dni temu na łamach Hazardowej Okupacji zagościł temat poselskiej interpelacji Andrzeja Halickiego, którą to dostarczył na ręce Ministra Finansów. Dotyczyła ona znanej nam dobrze ustawy hazardowej. Na stronie internetowej Sejmu została opublikowana odpowiedź Ministra Kapicy.

Zawarte w niej wyjaśnienia opierają się na art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z nim grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. W związku z powyższym, aby gra nosiła znamiona losowej, konieczne jest spełnienie razem trzech warunków:
- za zwycięstwo w grze przyznawane są nagrody rzeczowe lub pieniężne;
- wynik gry w szczególności zależy od przypadku;
- gra określona jest regulaminem.

Najważniejszym elementem definicji gry losowej jest ścisła korelacja między przypadkiem a osiąganymi wynikami.

W dalszej części zostają przedstawione podstawy prawne, na mocy których Minister Finansów nie może uznać gry takiej jak poker za nielosową. To bardzo miłe z jego strony. Otóż ograniczony jest on tzw. katalogiem gier związanych (art. 2 ust. 1). W pkt 5 tego artykułu z góry zostało ustalone, że gry takie jak black jack, poker i baccarat są grami losowymi. W związku z powyższym, gdyby Minister Finansów, dokonał na drodze administracyjnej rozstrzygnięcia, iż poker Texas Hold'em nie jest grą losową, tym samym złamałby przepisy ustawy hazardowej!

Nawiązując dodatkowo do oceny stopnia zależności wyniku w Texas Hold'em od przypadku, konieczne jest przyjęcie, że zastosowane w ustawie stwierdzenie: ”wynik w szczególności zależy od przypadku(...)” nie znaczy dokładnie, iż wyniki w grze muszą być związane wyłącznie z losowością. Element doświadczenia czy umiejętności również może być czynnikiem determinującym rozgrywkę.

O tym, że Texas Hold'em jest grą losową, przekonuje Minister czytelników, rozkładając na czynniki pierwsze turnieje. Należy zwrócić uwagę, że zwycięzcy eventów pokerowych, pomimo wykazania się umiejętnościami, nadal zależni są od elementu losowości. Takie zdolności jak rozpoznawanie mowy werbalnej ciała, strategiczne zagrywki, psychologia są dodatkowym atutem, który zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Jednakże zawsze gdzieś z tyłu będzie przewijał się element przypadku... np. „dobór zestawu kart oraz sposób ich rozdawania poszczególnym uczestnikom gry(...)”

Idąc dalej tym tokiem rozumowania. Biorąc dodatkowo pod uwagę nagradzanie uczestników w grze, która jak teraz wiemy, jest grą losową, Texas Hold'em spełnia wszystkie wymienione wcześniej ustawowe punkty, które determinują go jako grę hazardową. Finito!

Pod sam koniec obrywa się również samemu posłowi i sekcji pokera sportowego działającej przy Uniwersytecie Warszawskim: „(...)z informacji zawartych w piśmie pana posła nie można wywnioskować, na jakich zasadach organizowane są te rozgrywki(...) oceniając możliwość organizowania poza kasynem gry rozgrywek pokera Texas Holdem, należy również wskazać na treść art. 29 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którym zabrania się reklamy i promocji m.in. gier w karty. ”

Miliard w środę miliard w sobotę! Zestackujmy się w najbliższej kolekturze!

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły