Hazardowa okupacja – Służba celna i skarbowa po 1 stycznia

ustawa hazardowa

Służba celna sprawdzi podatników korzystając z hazardu internetowego - podaje portal biznesowy Gazeta Prawna. Kontroli będą podlegać konta bankowe. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przelewy od i do bukmacherów i internetowych kasyn. Przy okazji na jaw zaczną wychodzić przelewy związane z darowiznami, z których Fiskus bardzo się ucieszy. Przepisy o kontroli osób korzystających z hazardu internetowego znajdują się w nowej ustawie i jej nowelizacji. Strzeżcie się podatnicy!

Jacek Kapica, wiceminister finansów: Zamierzamy monitorować przelewy bankowe na konta organizatorów gier w internecie i z tych kont na konta uczestników gier. Dodatkowo Ministerstwo Finansów zapewnia, że kontrola będzie bardzo szczegółowa i pozwoli na szybkie odkrywanie nieprawidłowości. Eksperci uważają, że taka procedura spowoduje nie tylko zwiększenie wykrywalności hazardzistów w sieci, ale także osób, którzy dokonują innych, niewyjaśnionych transakcji, w tym wspomnianych na początku darowizn, np. Między członkami rodziny. Pomimo że taka darowizna jest zwolniona z podatku, to i tak trzeba zgłosić fakt zaistnienia powyższego zobowiązania organom kontroli skarbowej. Urząd Skarbowy w ten sposób dostaje niesamowicie potężne narzędzie do walki i inwigilacji nieuczciwych obywateli.

W świetle zmian w prawie, nowych uprawnień nabiorą funkcjonariusze Służby Celnej. Wszystko dzięki regulacjom dotyczącym współpracy głównego inspektora kontroli skarbowej (GIKS) ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych ujętych w nowej ustawie. Jeszcze ciekawsze informacje przekazuje Szymon Daszuta, doradca podatkowy - projekt ustawy przewiduje też nowelizację ustawy o kontroli skarbowej poprzez rozszerzenie definicji czynności wywiadu skarbowego o działania polegające na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego przeciwko przepisom nowej ustawy o grach hazardowych. Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli wywiadowi skarbowemu na podejmowanie czynności operacyjnych wobec podmiotów podejrzewanych o popełnienie przestępstw skarbowych.

Zebrane dowody będą swobodnie przekazywane Służbie Celnej w celu dalszego postępowania mającego na celu zwalczanie przestępstw skarbowych, a w szczególności tych związanych z urządzaniem lub prowadzeniem gier losowych, gier na automatach lub zakładów wzajemnych. Jednakże faktem jest, że ustawa hazardowa nie przyznaje nowych uprawnień w systemie skarbowych, niż te, które obecnie są stosowane, ale nie wykorzystywane w pełnym zakresie.

Już obecnie, zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej oraz ustawie o Służbie Celnej, urzędy kontroli skarbowej oraz celne mają np. możliwość wystąpienia do banku z wnioskiem o informacje o rachunku bankowym oraz jego obrotach – jednak co do zasady wyłącznie w związku z wszczętym postępowaniem o przestępstwo i wykroczenia (skarbowe) lub gdy w trakcie postępowania kontrolnego osoba kontrolowana nie udostępni takich danych z własnej woli – mówi Tomasz Piekielnik

Marek Kolibski, kolejny radca podatkowy, wyjaśnia, że kontrole urzędu skarbowego będą skupiały się głównie na podatnikach, którzy nabywają nieruchomości. Fiskus nie ma jednak łatwego dostępu do informacji na temat transakcji podatnika. Nie jest nawet w początkowej fazie postępowania stwierdzić czy nabyte dobra zostały skredytowane czy też zakupione za gotówkę. Dopiero dodatkowe decyzje uprawniają do otrzymania stosownych informacji. Po opisywanych zmianach, w systemie prawnym sytuacja ta diametralnie się zmieni.

Arkadiusz Michaliszyn, już ostatni doradca podatkowy goszczący dzisiaj, uważa: władze polskie nie mają możliwości kontroli internetowych firm hazardowych z siedzibą w różnych egzotycznych jurysdykcjach, dlatego sankcja karna zostanie nałożona na uczestnika takiej gry. Wyciąg z rachunku bankowego jest jedynym łącznikiem pomiędzy uczestnikiem gry a internetowym bukmacherem oraz jedynym dowodem uczestnictwa w nielegalnym przedsięwzięciu. Czy to się uda ? Dowiemy się już w najbliższym czasie. Sam Pan Arkadiusz uważa, że nie. Urząd czeka długa droga – wpierw namierzenie gracza, później identyfikacja jego rachunku bankowego i w końcu udowodnienie, że dany przelew związany jest z grą hazardową.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły