Praca w PokerNews

Senior Marketing Manager

Poszukujemy osoby na stanowisko Senior Marketing Menager do zespołu marketingowego iBus Media, który jest odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii marketingowych związanych z marką PokerNews.com, sponsoringiem i programami afiliacyjnymi. Rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie wspieranie rozwoju i skuteczne wdrażanie strategii, które spowodują rozwój naszej działalności.

Główne obowiązki:

 • Opracowanie konkretnych zdań i celów, które są podstawą strategii marketingowej PokerNews.com.
 • Poprawa jakości ruchu przez SEO, Programy Partnerskie i kampanie w Portalach Społecznościowych.
 • Skupienie się na odpowiedniej konwersji korzystając z aktywnego CRM, zarządzania kampaniami, sprzedażą reklam i marketingowymi działaniami wobec personelu.
 • Bezpośrednie tworzenie i rozwój strategii marketingowych oraz sprzedażowych zgodnych z wizją PokerNews.com.
 • Praca z kierownictwem w celu rozwoju, wdrażania, integracji i zarządzania wszystkimi kluczowymi obszarami analiz, zarządzania produktem i marketingiem.
 • Zapewnienie sobie pozycji lidera we wszystkich działach iBus Media związanych z marketingiem cyfrowym, aby pomóc iBus Media w realizacji i utrzymaniu korporacyjnych celów marki.
 • Aktywny rozwój, wsparcie i zarządzanie relacjami za pośrednictwem różnorodnych kontaktów, w tym współpraca z podmiotami, producentami/usługodawcami, urzędami regulacyjnymi i organami rządowymi w celu rozwoju strategii partnerskie i osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych.
 • Kultywowanie kreatywnego, innowacyjnego i zorientowanego na wyniki środowiska poprzez efektywne planowanie zasobów, odpowiednie podejmowanie decyzji, indywidualny coaching i upodmiotowienie.
 • Udział w rozwoju analizy produktu, projekcje finansowe/prognozowanie i umiejętne korzystanie ze spostrzeżeń konsumentów w celu rozwoju zaleceń strategicznych i taktycznych.
 • Opracowanie i zarządzanie budżetami operacyjnymi oraz opracowanie planu biznesowego dla nowych inicjatyw/wydatków.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Edukacja i Doświadczenie:
 • Wiedza i umiejętności potrzebne do pracy na tym stanowisku zazwyczaj nabywane są w dziedzinie biznesu nazwanej marketingiem.
 • 1 do 4 lat doświadczenia na stanowisku ze wzrastającym poziomem odpowiedzialności, w tym minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu grupą ludzi.
 • Połączenie doświadczenia z edukacją jest mile widziane.
 • Tytuł magistra mile widziany.
Wymagania techniczne:
 • Doskonała znajomość zasad, pojęć, praktyk, technik i narzędzi z dziedziny reklamy, marketingu i marketingu cyfrowego.
 • Doświadczenie w strategicznym projektowaniu raportów i prezentacji potrzebnych do kampanii marketingowych oraz rozwoju produktu.
 • Umiejętność efektywnej pracy w stresujących sytuacjach.
 • Zdolność szybkiego myślenia i podejmowania właściwych decyzji w stosunku do różnych odbiorców.
 • Wyjątkowa umiejętność zarządzania personelem, tworząc przy tym relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi podmiotami w celu kompleksowej organizacji; osoba szanowana z którą zespół chętnie współpracuje; empatyczny i partycypacyjny. Osoba budująca wysoki poziom zaufania i chęci współpracy.
 • Udokumentowane doświadczenie w planowaniu biznesu w charakterze lidera, umiejętność inspirowania, tworzenia innowacji. Osoba, która ma wielkie oddziaływanie nad organizacją pracy, która umożliwi wejście grupy marketingowej na wyższy poziom wydajności. Pracownik na tym stanowisku musi posiadać zdolność komunikowania się w sposób szybki i efektywny z wieloma podmiotami zewnętrznymi.
 • Zdolności przywódcze i umiejętność kierowania grupą oraz motywowania ich członków.
 • Doskonała umiejętność strategicznego myślenia, zdolność do znalezienie innowacyjnych, praktycznych strategii, aby osiągnąć wyznaczone cele i połączyć kilka strategii w jedną, skupioną na planowaniu przyszłości.
 • Osoba wysoce zmotywowana, który szanuje własność prywatną i odpowiedzialność.
 • Holistyczne podejście do rozwiązywania problemów.
 • Zdolność do priorytetowania obowiązków i środków, utrzymując wartość biznesową zawsze na czele procesu decyzyjnego.
 • Zrozumienie branży gier online jest atutem.

Aplikacja

Wyślij list motywacyjny, życiorys lub CV, bieżące miejsce zamieszkania i oczekiwania finansowe na adres [email protected] w tytule pisząc Senior Marketing Manager.